اخبار بورس

آنالیز ورود پول حقیقی در سه ماهه

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامدر این مقاله به بررسی سهامی می پردازیم که به طور مداوم بیشترین ورود پول واقعی را در سه ماهه اخیر داشته اند و در دوره های یک ماهه، دو هفته ای و یک هفته ای مورد توجه پول واقعی بوده اند.

برای اینکه ببینیم کدام سهام همیشه در لیست ورودی‌های نقدی واقعی در سه ماهه گذشته قرار داشته‌اند، با سهامی شروع می‌کنیم که در سه ماهه گذشته بیشترین جریان نقدی واقعی را داشتند و در این زمینه پیشتاز بودند.

بیشترین ورود پول واقعی در سه ماهه گذشته

در لیست بیشترین جریانات نقدی واقعی در سه ماهه گذشته:

هافرین با ۲۱۷.۴ میلیارد تومان، فزر با ۱۷۳.۹ میلیارد تومان، ساشاهد با ۱۶۹.۷ میلیارد تومان، زاگرس با ۱۵۹.۳ میلیارد تومان، هکشتی با ۱۲۲.۴ میلیارد تومان، کرومیت با ۹۹.۴ میلیارد تومان، ذوب با ۹۵.۷ میلیارد تومان با کا.۲ میلیارد تومان و ۲.۹ میلیارد تومان.

بیشترین ورود پول واقعی در ماه گذشته

اگر بازه زمانی را به یک ماه محدود کنیم، نمادهای زیر هر کدام در فهرست نمادهایی با بیشترین جریان نقدی ورودی قرار خواهند گرفت:

فاذر با ۲۱۶.۲ میلیارد تومان، فولاد با ۲۱۴.۵ میلیارد تومان، زاگرس با ۱۳۵.۱ میلیارد تومان، وبصادر با ۱۱۸.۷ میلیارد تومان، هکشتی با ۱۱۷.۳ میلیارد تومان، حافرین با ۱۱۱.۳ میلیارد تومان، ساشهید با ۱۰۳.۹ میلیارد تومان و ۹.۸ میلیارد تومان تومان

بیشترین ورود پول واقعی در دو هفته گذشته

نمادهای زیر بیشترین میزان ورود پول واقعی را طی دو هفته گذشته به ثبت رساندند:

فولاد با ۲۶۰.۹ میلیارد تومان، زاگرس با ۱۳۵.۶ میلیارد تومان، وبسادر با ۱۵۷.۷ میلیارد تومان، هخشتی با ۱۱۸ میلیارد تومان، کاترم با ۱۰۱.۹ میلیارد تومان، ساشهید با ۹۱.۹ میلیارد تومان، کرومیت با ۸۳.۹ میلیارد تومان و فاذر ۷ میلیارد تومان. تومان.

بیشترین ورود پول واقعی در هفته گذشته

اما در یک هفته اخیر، افراد واقعی بیشتر به این نمادها علاقه مند شده اند و بیشتر پول واقعی به سمت آنها سرازیر شده است:

فولاد با ۲۲۳.۳ میلیارد تومان، زاگرس با ۱۳۷.۲ میلیارد تومان، هخشتی با ۹۳.۸ میلیارد تومان، ویسادر با ۷۵.۸ میلیارد تومان، ساشهید با ۶۳.۶ میلیارد تومان، پالایشگاه با ۵۷.۴ میلیارد تومان، حافرین با ۵۲.۹ میلیارد تومان با ۴.۷ میلیارد تومان و ۴.۷ میلیارد تومان.

در این سه ماه، چهار نماد همواره در لیست واقعی ترین پول های ورودی قرار داشتند. این نمادها عبارتند از: تاشهد، زاگرس، هخشتی و کرومیت.

دو سهم در ماه گذشته فولاد و صادرات به این چهار علامت نیز اضافه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا