اخبار بورس

اخبار مهم کدال جمعه ۱۵ دی ۱۴۰۲

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامامروز جمعه پانزدهم است دی ۱۴۰۲ اطلاعیه های زیادی در سایت کدال منتشر شده است که در این مقاله به مهم ترین اطلاعیه ها می پردازیم.

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه کهافز

گزارش توجیهی هیئت مدیره در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه کافي از مبلغ ۵,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا مبلغ ۱۰,۱۴۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته جهت تغییر ساختار مالی، استفاده از معافیت مالیاتی و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی و در نتیجه بهبود عملیات. شرکت مورد تائید هیئت مدیره گزارش در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۰۲ توسط مدیران تسلیم و جهت اعلام نظر به حسابرس و بازرس قانونی تسلیم گردید. افزایش سرمایه مذکور منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

اطلاعیه ثبت نام افزایش سرمایه شمکام

ثبت افزایش سرمایه شرکت معده از مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۷۷۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۲.

افزایش نرخ فروش گروهی از محصولات قمهرا

با احتساب افزایش قیمت برخی محصولات و پیش بینی های صورت گرفته از تاریخ افشا تا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲، مبلغ ۹۰,۸۹۲ میلیون ریال افزایش در نظر گرفته شد. این افزایش نرخ فروش در صورت بازاریابی مناسب حداقل ۲۷۲۷ میلیون ریال سود خالص به همراه خواهد داشت.

اطلاعات مهم پارسان

با توجه به اقدامات انجام شده جهت عرضه شرکت پتروشیمی تبریز (یکی از شرکت های تابعه این هلدینگ) در بورس اوراق بهادار تهران، به موجب نامه مورخ ۱۱/۱۰/۱۴۰۲، کمیته محترم پذیرش سهام شرکت پتروشیمی تبریز را پذیرفت. به هیأت مدیره اصلی بازار دوم، بورس اوراق بهادار تهران با اقدام و ارائه اسناد و مدارک تکمیلی موافقت کرده است.

اطلاعیه ثبت نام افزایش سرمایه وتوکا

افزایش سرمایه شرکت وتوکا از مبلغ ۴.۰۳۰.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۱۲.۱۱۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و دریافتی های نقدی ۴۰۸۰.۰۰۰ میلیون ریال از سود انباشته ۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و از محل دریافت های نقدی با حق الوصول فعلی) در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۴۰۲ در ثبت تجاری ثبت شد.

واگذاری سهام پارسان

یک میلیون و ۷۵۸ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۳۵ سهم از سهام شرکت نفت و گاز پارسیان متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح به شرکت سرمایه گذاری پارس مهرگان واگذار شد.

کاهش نرخ محاسبه برای سپرده قانونی

اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی دوم مطابق مفاد نامه های مورخ ۳ مهر ۱۴۰۲ و ۱۲ مهر ۱۴۰۲ ج. الف- ایران: در خصوص نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین، نرخ سپرده قانونی بانک از ۱۵ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت. برای اطلاع بیشتر، تاثیر کاهش ۲ درصدی نرخ سود مذکور (از ۱۵ درصد به ۱۳ درصد) بالغ بر ۵۴.۷۷۳ میلیارد ریال است که موجب کاهش هزینه های منابع بانک می شود.

نظرات حسابرس و حسابرس در مورد گزارش توجیهی هیئت مدیره خفنر

نظر حسابرس و بازرس قانونی (موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر) در مورد گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت. خفنر با توجه به نیاز به افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۱۵۹,۸۴۰,۷۲۲,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی ارائه گردید. افزایش سرمایه مذکور منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

تاییدیه سهام روزنامه اصلاح شد

تایید ضمانت نامه های تابعه شرکت اخابر توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام شد.

قرارداد صادراتی برای بازار فناوری خاورمیانه امضا کرد

شرکت توسعه فن آوری توسون با شرکت، رقابت و برنده شدن در مناقصه «تولید و فروش ۱۰۰۰ دستگاه کارت خوان هوشمند» (از طریق شریک تجاری)، به اولین صادرکننده در خاورمیانه تبدیل شد که قرارداد صادرات محصولات دانش بنیان خود را منعقد کرد. . لازم به ذکر است که ارزش کل قرارداد بین ۱۳۰۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ دلار می باشد.

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه تاملات

گزارش توضیحی از هیئت مدیره در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه حوصله اش سر رفت از مبلغ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تقویت ساختار مالی و بهبود نسبت کفایت سرمایه و جلوگیری از خروج وجوه نقد و همچنین توسعه فعالیتهای تامین مالی و افزایش مصوبات سازمان. سودآوری گزارش در تاریخ ۱۳ مهر ۱۴۰۲ به هیئت مدیره ارائه و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارائه شد. افزایش سرمایه مذکور منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

اطلاعات مهم در مورد Lekma

پس از نامه مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ مبنی بر شرکت این شرکت در مناقصه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، این شرکت سفارش تولید BBU6101 و BBU6102 را بر اساس ایمیل رسمی این شرکت در تاریخ ۱۳۰۲/۱۰/۱۳ به ارزش ۲۸۳۹۵۰۰۰۰ ارائه کرد. ریال مناقصه را دریافت کرد و برنده شد. لازم به ذکر است که نتایج در صورتهای مالی شرکت منعکس شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه قمیه

گزارش توجیهی هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سهم نقدی سهامداران و سود انباشته به منظور تامین منابع مالی لازم برای جایگزینی تجهیزات تفکیک کننده. خامه در خط تولید (که منجر به افزایش تولید و سودآوری شرکت می شود) و همچنین تغییر ساختار مالی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۰۲ هیأت مدیره به حسابرس و بازرس قانونی ارائه شد. . افزایش سرمایه مذکور منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

گزارش توجیهی هیئت مدیره در مورد پیشنهاد افزایش سرمایه وینوین از مبلغ ۳۰,۴۲۵,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا مبلغ ۶۰,۸۵۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته سایر اندوخته ها به منظور استفاده از امکان قانونی ایجاد شده در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیأت مدیره در مهرماه ۱۳۹۱ ابلاغ شد. ۱۲، ۱۴۰۲ و برای اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد. افزایش سرمایه مذکور منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

بررسی دارایی های PiPod

برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ملی (مجموع مبلغ ۲۲۳۰۰۰ میلیون ریال) واحدی از ساختمان اداری اصلی در سعادت آباد بلوار سارو غربی تصویب شد.

جدول پرداخت سود تفارس

سود سهام شرکت ثوارس سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ از تاریخ ۳۱ بهمن ۱۳۰۳ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از طریق سامانه سجام به کلیه سهامداران حقیقی و حقوقی پرداخت خواهد شد.

شفاف سازی داده ها

دنبال کردن دیتام وی وضعیت فعلی دعاوی حقوقی علیه این شرکت را تشریح کرد.

حضور ۶ ماهه خساپا

دنبال کردن خساپا در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۴۱۰ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۳۹۴ درصد کاهش داشته است. سود ناخالص ۴۸,۷۰۴,۰۷۷ میلیون ریال است. سود خالص این شرکت به ۸۰,۲۴۴,۸۸۵ میلیون ریال رسید.

۶ ماه خدمات از بانک

دنبال کردن و بانک در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۴۸۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۳۵۰ درصد افزایش داشته است. مجموع درآمد عملیاتی ۱۳۶۷۱۴۸۹ میلیون ریال با ۳۲۴ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۱۳۱۲۳۰۳۱ میلیون ریال رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا