اخبار بورس

اطلاعیه افزایش سرمایه ۱۴ نماد

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامافزایش سرمایه یکی از اشکال تامین مالی برای توسعه و گسترش و همچنین بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار مهم است. امروز در خصوص هر مرحله از افزایش سرمایه در سامانه کدال اطلاعیه های متعددی اعلام شد که در این گزارش به تشریح جزئیات برخی از این اطلاعیه ها پرداخته ایم.

پیشنهاد هیئت در خصوص افزایش ۳۷ درصدی سرمایه قشان

گزارش توجیهی هیأت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه خراسان از مبلغ ۱.۷۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲.۳۶۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی و افزایش معافیت سرمایه از مالیات به سرمایه. خروج نقدینگی که در ۲۴ آبان ۱۴۰۲ به تصویب هیأت مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

پیشنهاد هیات رئیسه برای افزایش ۱۹ درصدی سرمایه قبشهر

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت صنعتی بهشهر از مبلغ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار سرمایه و کاهش خروج نقدینگی ناشی از آن. سرمایه گذاری مجدد در شرکت تابعه و استفاده از معافیت های مالیاتی مصوب ۱۹ آبان ۱۴۰۲ هیئت مدیره و ارائه نظر به حسابرس و بازرس قانونی.

پیشنهاد هیأت مدیره برای افزایش ۱۴۱ درصدی سرمایه غپاذر

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه در آذربایجان شرقی از مبلغ ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به مبلغ ۱۴/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تأیید هیئت مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

پیشنهاد هیأت در خصوص افزایش سرمایه ۱۱۴ درصدی خشرق

گزارش توجیهی هیأت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت الکتریک خودرو شرق از مبلغ ۱,۱۳۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۴۲۷,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته مصرف خودرو به منظور افزایش ظرفیت تولید. مشوق مالیاتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است که در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ به تصویب هیأت مدیره رسید و برای اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی تقدیم شد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه شپاکسا به میزان ۳۳ درصد

گزارش توجیهی هیأت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پاکسان از مبلغ ۹,۲۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود انباشته به ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به تاریخ ۱۴.۱۱. برای تغییر ساختار مالی ایجاد شده ۱۴۰۲ ۱۵ به تایید هیئت مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۰ درصدی قگل

گزارش توجیهی هیأت مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت گلوکوزان از مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی و معافیت مالیاتی مقرر در تبصره ۲. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ به تصویب هیأت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

بیانیه حسابرس در مورد افزایش سرمایه خاموش

نظر حسابرس و بازرس قانونی در مورد گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه ثمین بیهق از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. مطالبات جاری سهامداران و ورود وجوه نقد برای تامین مالی اجرای طرح تولید سیمان مس، تکمیل اکتشاف در معادن و افزایش سرمایه در شرکت تابعه.

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۹۲ درصدی شرکت بشاب

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت لامپ پارس شهاب از مبلغ ۷۲۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. سود انباشته، ۱- تغییر ساختار مالی شرکت. ۲- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع بند «ح» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور. ۳- افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت. ۴- تسهیل در واگذاری سهام شرکت در بورس. نشان داده شده.

اظهارات حسابرس در مورد افزایش سرمایه ۱۵ درصدی را شنید

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت نفت پارس از مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال. ریال از محل سود انباشته برای جلوگیری از خروج نقدینگی، اصلاح ساختار مالی و استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۵۸ درصدی غگیلا

گزارش توجیهی هیئت مدیره با پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه گیلان از سود انباشته از مبلغ ۴۰۹۳۳۰۵۰۰۰۰۰ ریال به ۶۴۷۳۳۰۵۰۰۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسید. به حسابرس و بازرس قانونی.

گزارش حسابرس در مورد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی پکرمن

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۹ مهر ۱۴۰۲ هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه گروه صنعتی بارز از مبلغ ۲,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود انباشته شده. برای تامین منابع لازم برای طرح توسعه کارخانه کرمان به ۶۰۰۰ تن فراهم شد.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۷۴ درصدی غگالستا

گزارش توجیهی هیأت پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه گلستان از مبلغ ۶۳۵,۹۵۷,۲۳۷,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار افزایش سرمایه و افزایش سرمایه. تا جلوگیری از خروج نقدینگی که در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ به تصویب هیأت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی تقدیم شد.

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۵۰ درصدی شپارس

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۰ تیر ۱۴۰۲ هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت بین المللی محصولات پارس از مبلغ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال سود انباشته. مبلغ ۰۰۰.۰۰۰ ریال برای تغییر ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و همچنین استفاده از معافیت مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در نظر گرفته شده است.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۵ درصدی غزهر

گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از مبلغ ۱,۳۷۰,۱۳۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۱۴,۱۳۷,۶۴۸,۳۱۲ ریال از محل سود انباشته به منظور اعمال مالیات از محل مالیات. افزایش سرمایه از محل سود انباشته که در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اصلاح ساختار مالی و همچنین جلوگیری از خروج نقدینگی لحاظ شده است. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ به تصویب هیئت مدیره رسید و اظهارنامه برای حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا