اخبار بورس

اطلاعیه های مهم افزایش سرمایه

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامافزایش سرمایه یکی از اشکال تامین مالی برای توسعه و گسترش و همچنین بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار مهم است. امروز در خصوص هر مرحله از افزایش سرمایه در سامانه کدال اطلاعیه های زیادی اعلام شد که در این گزارش به تشریح جزئیات برخی از این اطلاعیه ها پرداخته ایم.

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۳۳ درصدی شپاکسا

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت پاکسان از مبلغ ۹,۲۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود. سود انباشته باید برای بهبود ساختار مالی ارائه شود.

ثبت افزایش سرمایه ۶۳ درصدی در کمرجان

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار از مبلغ ۶۷۳۵۹۷ میلیون ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و دریافتی های نقدی ۳۲۶۴۰۳ میلیون ریال) انجام شد. از محل سود جمعا مبلغ ۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال و آورده نقدی با حق تقدم از سهامداران فعلی به مبلغ میلیون ریال در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ در اداره ثبت تجارت به ثبت رسید.

اعلام ثبت افزایش سرمایه ۲۱۳ درصدی قیستو

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت نیشکر بیستون از مبلغ ۴۸۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و دریافتی های نقدی به مبلغ ۱۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) انجام شد. ریال و از محل وجوه نقد با حق تقدم سهامداران فعلی به مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در اداره ثبت تجارت به ثبت رسید.

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی قالیبر

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت لبنیات کلبر از مبلغ ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال. از محل مشارکت نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار و بهبود شاخص‌های مالی و حفظ نقدینگی با جلوگیری از توزیع سود انباشته و کاهش هزینه‌های مالی، بهبود جریان‌های نقدی و بهره‌گیری از مشوق‌های مالیاتی در کشور، سود انباشته تعلق می‌گیرد. مطابق بند ۸ تبصره ۲ بند هـ قانون بودجه. در سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه شد.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۴۷ درصدی غفارس

گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه فارس از مبلغ ۱,۱۵۹,۸۰۴,۹۱۶,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۷۰۴,۲۷۵,۷۷۳,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه. سود انباشته در نظر گرفته شده در بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و سایر موارد مذکور در این بند مصوب ۲۵ آبان ماه هیئت مدیره. تصویب شد /۱۴۰۲ و برای نظر داور. و بازرس قانونی اعزام شد.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۳ درصدی کمنگان

گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت معدنی منگنز ایران از مبلغ ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی به منظور بهره مندی از آن. از بند ه – تبصره ۲ تشخيص مالياتي بودجه ۱۴۰۲ كل كشور و جلوگيري از خروج وجوه از شركت كه در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۰۲ به تصويب هيأت رسيد و به حسابرس و بازرس قانوني ارسال شد. برای نظرات

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۲۲۰ درصدی قگلپا

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت شیر ​​پاستوریزه پگاه گلپایگان از مبلغ ۳۶۹۰۰۰ ریال به مبلغ مبلغ ۱۱۸۰۰۰۰ ریال از سود انباشته به جزء ۴ بند ب ماده ۵ دستور اجرای پذیرش، تحویل و نقل و انتقال اوراق بهادار بابت حداقل سرمایه ثبت شده در بازار اول فرابورس مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد. ارسال شده.

اعطای موافقت برای افزایش سرمایه ۲۵ درصدی هاسا

در این سازمان تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت آسیا سیر ارس (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران هزینه ها (تعمیرات اساسی واگن ها)

اعطای مجوز افزایش سرمایه ۱۹۶ درصدی به فخاس

در این سازمان تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهام عادی) در نظر گرفته شد. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، تامین بخشی از منابع لازم برای تحقق برنامه‌های توسعه شرکت و جبران هزینه‌های ناشی از سرمایه‌گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر.

اعطای مجوز افزایش سرمایه KBC به میزان ۵۱ درصد

درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت KBC (سهام عادی) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

اعطای مجوز افزایش ۳۵ درصدی سرمایه فولاد

درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهام عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل طرح توسعه احداث خط نورد گرم ۲، جبران هزینه های سرمایه ای تکمیل دارایی ها در فرآیند تکمیل، مشارکت در افزایش سرمایه بنگاه های سرمایه پذیر و غیره. افزایش سرمایه مشارکت مخارج شرکت های سرمایه پذیر

اعطای مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی شرکت کتوکا

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تولیدی و خدماتی صنایع نسوز توکا (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جبران هزینه های سرمایه گذاری های انجام شده

اطلاعیه ثبت نام افزایش سرمایه ۴۰ درصدی در کچاد

افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۲۷۱.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال. (میلیون ریال) در ۲۶ آبان ۱۴۰۲ در اداره ثبت تجارت به ثبت رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا