اخبار اقتصاد ایران

اعلام قیمت قطعی ۶ خودرو وارداتی سامانه یکپارچه+ جدول

حداکثر زمان تحویل برای قراردادهای منعقد شده ۳ ماه است.

متقاضیان خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت نام کرده اند و اولویت آنها مشخص شده است می توانند از امروز تا چهارشنبه به سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مراجعه و نسبت به انتخاب خودرو اقدام کنند.

ایران تحلیل و به نقل از تسنیم، بر اساس اعلام سامانه یکپارچه تحویل خودروهای وارداتی، آن دسته از متقاضیان سامانه یکپارچه تحویل خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت نام کرده و اولویت آنها بوده است. تعیین شده از سامانه فقط می توان برای انتخاب خودروها استفاده کرد از روز دوشنبه ۱۳/۰۹/۱۴۰۲ قابل استفاده است و تا ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ در دسترس است.

در این زمان، متقاضیان محترم می توانند سه اولویت را از سبد محصولات اعلام شده در زیر انتخاب کنند. لازم به ذکر است در این مرحله ثبت نام جدیدی صورت نگرفته و انتخاب خودرو در سامانه فقط برای ثبت نام کنندگان قبلی اعمال می شود.

توجه: قیمت مندرج در جدول شماره ۱ قیمت نهایی در هنگام ورود به اضافه هزینه ها و هزینه های قانونی پس از ترخیص می باشد مانند: از قبیل بیمه مسئولیت، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، باربری و غیره با قیمت های فوق می باشد. اضافه شد

تبصره ۱ – قیمت فاکتور درج شده قیمت در مبادی ورودی است و بدون احتساب هزینه ها و هزینه های قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه شماره گذاری، اسقاط خودروهای فرسوده، کرایه حمل و نقل و غیره در هنگام صدور صورتحساب نهایی می باشد. قیمت های ثابت و مصوب می باشد. اضافه می شوند.

تبصره ۲ – قیمت نهایی خودروهای مذکور پس از ارائه کلیه اسناد و مدارک مثبته و بر اساس آخرین قوانین و مقررات تعیین و در سامانه بارگیری خواهد شد.

تبصره ۳ – مبلغ قابل پرداخت در صورت ودیعه پس از اولین تماس ۵۰% قیمت ودیعه بوده و پس از واریز مبلغ مذکور شرکت واردات با متقاضی قرارداد منعقد می نماید و در رابطه با در موارد مندرج در جدول شماره یک و همچنین در مواردی که قیمت قطعی خودرو تا زمان دریافت پیامک اعلام می شود، شرکت می تواند قیمت قطعی را به صورت کامل دریافت کند.

تبصره ۴ – عدم واریز مبلغ ظرف ۵ روز پس از تماس به منزله انصراف از طرح و حذف متقاضی از اولویت سامانه خواهد بود.

تبصره ۵ – حداکثر زمان تحویل خودرو برای قراردادهای منعقده ۳ ماه می باشد لذا واردکنندگان باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به صدور درخواست تکمیل وجه بر اساس قیمت نهایی اعلام شده در زمان تحویل خودرو به متقاضی

تبصره ۶ – در صورت تأخیر در تحویل، قراردادهای فوق مشمول جریمه تأخیر در تحویل مقرر در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان وسایل نقلیه موتوری و دستورالعمل های صادره در این خصوص می باشد. قراردادهای ذکر شده مشمول شرایط مشارکت، بهره و انصراف نمی باشد.

تبصره ۷ – تخصیص خودرو در این مرحله بر اساس رتبه ثبت نام قبلی متقاضی و اولویت انتخاب خودرو انجام خواهد شد.

تبصره ۸ – ثبت نام کنندگان خودروهای وارداتی که در فازهای قبلی خودرو را انتخاب کرده و گزینه عدم تخصیص را در پورتال خود مشاهده می کنند باید نسبت به خودروهای مندرج در جداول فوق خودروی جدید در این مرحله انتخاب کنند.

تبصره ۹ – بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر درآمد سرمایه، اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح در اختیار نهادهای ذیربط قرار می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا