بانک و بیمه

بانک مرکزی نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی را ابلاغ کرد

به گزارش ایران تحلیل، بر اساس «ضوابط ناظر بر ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد ارائه خدمات دیجیتال دیجیتال بانکی توسط موسسات معتبر» ارائه و انجام ملیات بانکی به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت یا سایر بسترهای دیجیت تحت عنوان خدمات مختلف بانکی نئوبانک، شعبه مجازی و سایر موارد مشابه، توسط مؤسسه اعتباری صرفاً در قالب واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی و با شناسه اختصاصی مربوط به آن مجاز است.

همچنین، معرفی واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی در تبلیغات مؤسسه به نحوی که این واحد را به عنوان یک موسسه معتبر مستقل درذهن طب مبتادر می‌سازد مجاز نیست.

مؤسسه اعتباری موظف است در تبلیغات واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی خو This is the case اده کند و در تمامی رسانه ها و تبلیغات، عبارت کامل «عنوان واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی+ نام مؤسسه اعتباری» به همراه نشان تجاری مؤسسه اعتباری را درج کند.

در این بانک مرکزی که نئوبانک‌هایی که فعالیت می‌کنند و فعالیت‌های تبلیغاتی انجام می‌دهند، ملزم کرده‌اند که به صورت مستقل از یک شرکت تجاری خود استفاده نمی‌کنند و در کنار نام خود حتماً نام مؤسسه معتبری و با آن‌که در زیر مجموعه قرار می‌گیرند. را نیز استفاده کنند.

مجموعه ماده و سوم این بخشنامه، تاسیس واحد دیجیتال منوط به اخذ مج وز بانک مرکزی و ارائه درخواست به اداره مجوزهای بانکی، بانک مرکزی ا ست.

ادارات مجوزها پس از استعلام عملکر مؤسسه از حیث شاخص‌های سلامت بانکی و کفایت بانکی و رعایت قوانین و مقررات مرتبط با سامانه‌های ملی پرداخت این سازمان خواهد داد و در نهایت آن را صادر می‌کند و در نهایت آن را تایید می‌کند. کمیته نظارت و نظارت موسسات اعتباری به منظور تصمیم گیری در خصوص درخواست مؤسسه ا عتباری مطرح می شود.

در صورت اعتباری با ایجاد واحدهای مجوز انکی مراتب را به آن مؤسسه اعتباری اعلام کرده و ضمن اعطای مجوز یک شناسه اختصاصی برای واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی تخصیص می‌دهد.

در این دستورالعمل ارائه شده در دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری صرفاً باید از طریق سامانه جامع به بانک مرکزی در بستر مرکز داده مؤسسه اعتباری ارائه و ارائه این خدمات از طریق سامانه خدماتی دیگر را ممنوع کرده است.

در این ذکر شده است که مؤسسه مجاز به ایجاد یا تملک شرکت مستقل برای فعالیت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی خود نیست و اگر مؤسسه اعتباری برای فعالیت واحد دیجیتال خدمات بانکی خود را ارائه می‌کند، صرفا می‌توان از طریق قرارداد مستقیم با شرکت‌ها و پیمانکاران برون‌سازمانی، مشروط به رعایت مفاد قوانین الزامات ناظر بر فناوری اطلاعات اقدام کند.

ارالیت واحد دیجیتال ارائه خدمات بانکی، شرا یط لازم برای فعالیت از بین برود و مؤسسه اعتباری نیز اقدامی در جهت اصلاً آن انجام نمی دهد و با گذشت ۳ ماه پس از اخطار و تداوم تغییر فعالیت ها و احد دیجیتال ارائه خدمات بانکی مؤسسه اعتباری تعلیق خواهد شد. شد و در نهایت مؤسسه معتبر موظف است به مشتریان واحد دیجیتال خدمات بانکی خود، خدمات لازم را از طریق سایر بسترهای بانکداری الکترونیکی یا به صورت حضوری ارائه کند.

This is the case ضوابط دارای مشابه با واحد ارائه خدمات دیجیتال دیجیتال بانکی هستند ۶ ماه فرصت دارند که مجوزهای لازم برای واحدها را اخذ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا