اخبار بورس

بررسی گزارش عملکرد نماد‌های بانکی

کدام نماد بانکی در ۹ ماه عملکرد بهتری داشته است؟

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامدر این گزارش به وضعیت عملکرد نمادهای گروه بانکی در ۹ ماه منتهی به آذر پرداخته شد و بررسی گزارش عملکرد ۹ ماهه آنها نشان می دهد که اکثر نمادهای این گروه دارای تراز مثبت بوده و برای سهامداران خود سود تولید کرده اند، اما سرمایه بانک به خودی خود عملکرد ضعیفی داشت.

“بازده” و سود هر سهم ۳۷۰ ریال

بانک گردشگری در ۹ ماه گذشته آذر ۱۴۰۲ با ۱۴ درصد افزایش نسبت به دوره قبل به سود خالص ۵۵۵ میلیارد تومانی دست یافت. سود هر سهم نیز در این مدت به ۳۷۰ ریال رسید.

درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با کاهش ۸۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۱۰۹۷ میلیارد تومان رسید و درآمد خالص کارمزدها نیز ۲۰۲ درصد افزایش یافت. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی بانک گردشگری با ۳۵ درصد افزایش به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان رسید.

وصالات و سود هر سهم ۲۷۴۲ ریال

بانک قرض الحسنه رسالت در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص ۲۰۵۲ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به دوره مشابه قبل با رشد ۳۱ درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این مدت به ۲۷۴۲ ریال رسید.

درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با رشد ۱۰۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به رقم ۴۹۵۰ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب رشد ۵۶ درصدی در کل درآمد عملیاتی این بانک تقریباً ۵۱۳۵ میلیارد تومان به ثبت رسید. همچنین ۱۸۴ میلیارد تومان از درآمد عملیاتی بانک نیز از محل درآمد خالص کارمزد بوده که نسبت به دوره قبل ۸۷ درصد کاهش داشته است. از دیگر نکات قابل توجه گزارش ۹ ماهه، افزایش ۱۰۱ درصدی هزینه های مشکوک الوصول نسبت به دوره مشابه قبل است.

وپارس و هر سهم ۴۸۰ ریال زیان

بانک پارسیان در ۹ ماه گذشته آذر زیان خالص ۷۵۰۵ میلیارد تومانی را نسبت به دوره قبل ۳ درصد کاهش داد. زیان هر سهم نیز در این مدت به ۴۸۰ ریال رسید.

«وزمین» و ۸۹ میلیارد تومان درآمد خالص

درآمد حاصل از تسهیلات سپرده اعطایی و اوراق بدهی بانک ایران زمین در ۹ ماهه منتهی به آذر به ۵۴۳۶ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹۳ درصد افزایش داشت. درآمد کارمزد بانک نیز با رشد ۳۲ درصدی به ۲۲۳ میلیارد تومان رسید. در نهایت درآمد خالص کارمزد ۸۹ میلیارد تومان گزارش شد.

“کار” و ۲۷۴ ریال سود به ازای هر سهم

بانک کارآفرین در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص یک هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان دست یافت که نسبت به دوره مشابه قبل با رشد ۴۰ درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این مدت به ۲۷۴ ریال رسید. درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با ۸۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲۶۵۳ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب رشد ۹۳ درصدی در کل درآمد عملیاتی این بانک تقریباً ۳۷۷۶ میلیارد تومان به ثبت رسید. حدود ۸۱۳ میلیارد تومان از درآمد عملیاتی این بانک از محل خالص درآمد کارمزد بوده است. نکته قابل توجه دیگر در گزارش ۹ ماهه افزایش ۲۴۶ درصدی هزینه های مشکوک الوصول بدهی بود.

“وبسیدر” و ۱۰ ریال سود به ازای هر سهم

بانک صادرات ایران در ۹ ماه گذشته آذر ۲۱۷ میلیارد تومان سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشت. سود هر سهم نیز در این مدت با احتساب سرمایه ۲۱۵۳۵ میلیارد تومانی به ۱۰ ریال رسید.

درآمد تسهیلات، سپرده و اوراق بدهی نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ رشد ۳۷ درصدی و درآمد خالص مذکور ۶۵ درصد افزایش داشته است. درآمد خالص کارمزدها و انتشارات نیز با ۲۱ درصد افزایش، مجموع درآمد عملیاتی را با رشد ۵۳ درصدی به بیش از ۲۶ میلیارد تومان رساند.

وپاسار و سود هر سهم ۶۰۵ ریال

بانک پاسارگاد در ۹ ماه گذشته آذر ۱۴۰۲ با افزایش ۵۳ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل، به سود خالص ۱۶۵۲۳ میلیارد تومان دست یافت. سود هر سهم در این مدت به ۶۰۵ ریال رسید.

درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با رشد ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲۴ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان رسید و درآمد خالص کارمزدها نیز ۵۶ درصد افزایش یافت. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی بانک پاسارگاد با افزایش ۶۳ درصدی به حدود ۲۸۱۵۹ میلیارد تومان رسید.

“ورفه” و ۵ ریال سود به ازای هر سهم

بانک رفاه کارگران در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص ۳۰۱ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به دوره قبل با رشد سه برابری همراه بود. سود هر سهم نیز در این مدت به ۵ ریال رسید. خالص درآمد تسهیلات و سپرده نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ۱۲۴ درصد کاهش و درآمد خالص کارمزد ۱۱۷ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک با افزایش ۵۱ درصدی به حدود ۱۰ میلیارد تومان رسید.

“و بیا”

بانک آینده در ۹ ماه گذشته آذر ۳۰۱۴ میلیارد تومان درآمد از محل اعطای و سپرده تسهیلات و اسناد بدهی شناسایی کرد. درآمد کارمزد این بانک نیز با ثبت ۷۴ درصد افزایش نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۹۹۹ میلیارد تومان رسید.گفتنی است در دوره مورد گزارش واین موفق به افزایش ۵۳ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها و افزایش سود شد. از مبادلات ارزی با افزایش ۷۲ درصدی. همچنین هزینه بدهی مشکوک الوصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد کاهش یافته است.

سود هر سهم “ونوین” و ۱۶۱۷ ریال

بانک اقتصاد نوین در ۹ ماه گذشته آذر سود خالص ۴۹۱۹ میلیارد تومانی را به دست آورد که نشان دهنده رشد ۲۰۳ درصدی نسبت به دوره قبل است. سود هر سهم نیز در این مدت به ۱۶۱۷ ریال رسید.

درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با ۱۵۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۷۹۲۸ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک رشد ۱۳۴ درصدی تقریباً ۱۰ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومانی را به ثبت رساند. حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد عملیاتی بانک از محل درآمد خالص کارمزد بوده است. نکته قابل توجه دیگر در گزارش ۹ ماهه افزایش ۷۶۶ درصدی هزینه های مشکوک الوصول بدهی بود.

وخور و ۵۳۳ ریال سود به ازای هر سهم

بانک خاورمیانه در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص ۲۶۶۵ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به دوره مشابه قبل با رشد ۸۲ درصدی همراه بود. سود هر سهم نیز در این مدت به ۵۳۳ ریال رسید.

درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با ۷۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۳۰۴۲ میلیارد تومان رسید. به این ترتیب رشد ۷۸ درصدی در کل درآمد عملیاتی این بانک تقریباً ۴۰۹۱ میلیارد تومان به ثبت رسید.

واشر و ۷۸۲۵ ریال سود به ازای هر سهم

بانک شهر در ۹ ماه گذشته آذر ۱۴۰۲ با افزایش ۲۵۲ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل، ۱۲ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان سود خالص به دست آورد. سود هر سهم نیز در این مدت به ۷۸۲۵ ریال رسید. درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها با افزایش ۱۲۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۷۷۱۷ میلیارد تومان رسید و درآمد خالص کارمزدها ۱۱۷ درصد افزایش یافت.

به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی بانک سرمایه با افزایش ۱۶۹ درصدی به ۱۴ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان رسید.

«دی»

بانک دی آذر در عملکرد ۹ ماهه حدود ۱۵۲۴ میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطایی خود درآمدزایی داشته است. همچنین میزان سود ارائه شده به سپرده های سپرده شده در این بانک به ۴۲۰۶ میلیارد تومان رسید.

در بانک دی درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده شده و اوراق بدهی در ۹ ماه گذشته آذر به ۱۵۴۷ میلیارد تومان رسید. همچنین این بانک ۵۲۰۰ میلیارد تومان سود به سپرده ها پرداخت کرد. درآمد خالص کارمزد نیز رشد ۳ درصدی معادل ۱۶۲ میلیارد تومان را به ثبت رساند.

سود هر سهم سامان و ۸۰۲ ریال

بانک سامان در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص ۳۸۶۹ میلیارد تومان دست یافت که نشان دهنده رشد ۴۱ درصدی نسبت به دوره قبل است. سود هر سهم در این مدت به ۸۰۲ ریال رسید.
درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ۳۸ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک به حدود ۷۳۷۷ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده رشد ۷۱ درصدی است. حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد عملیاتی بانک از محل ارز و معاملات بوده است.

“وسینا” و ۵۸۶ ریال سود به ازای هر سهم

بانک سینا در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص ۱۴۸۸ میلیارد تومان دست یافت که نشان دهنده رشد ۱۶۲ درصدی نسبت به دوره مشابه قبل است. سود هر سهم نیز در این مدت به ۵۸۶ ریال رسید.
درآمد خالص تسهیلات و سپرده نیز نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ۷۸ درصد افزایش داشته است. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک به حدود ۴۰۹۷ میلیارد تومان رسید که نشان دهنده رشد ۶۷ درصدی است.

سمیه و ۱۱۴۱۳ ریال زیان به ازای هر سهم

بانک سرمایه در ۹ ماه گذشته آذر ۴ هزار و ۵۶۵ میلیارد تومان زیان خالص به دست آورد که نسبت به دوره قبل ۲۶ درصد بهبود داشت. زیان هر سهم نیز در این مدت به ۱۱۴۱۳ ریال رسید.

درآمد خالص تسهیلات و سپرده ها نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۱۶ درصدی داشته است. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک با بهبودی ۲۲ درصدی به حدود ۱۶۶۰ میلیارد تومان رسید.

«وبملت» و سود هر سهم ۷۷۶ ریال

بانک ملت در ۹ ماه گذشته آذر به سود خالص ۲۷ میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد رشد نشان می دهد. سود هر سهم نیز در این مدت به ۷۷۶ ریال رسید.

درآمد تسهیلات قرض الحسنه و سپرده و اوراق بدهی در دوره مورد گزارش به بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان رسید و درآمد خالص تسهیلات قرض الحسنه و سپرده نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد افزایش یافت. درآمد خالص کارمزد ۵۰ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب مجموع درآمد عملیاتی این بانک با ۴۰ درصد افزایش به حدود ۶۳ میلیارد تومان رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا