ترندهای روز

تعبیر دیدن گربه در خواب از نظر علم روانشناسی و روایت عالمان/ فال امروزتو ببین

فال امروز خودتو در قسمت منهای تحلیل بخون.
تمام سعی خودمون رو میکنیم که هر روز فال مرتبط با شمارو در این صفحه به اشتراک بگذاریم.

روزیاتو نوشت، نماد گربه اغلب در کتاب های قدیمی، هنر دیوار و معماری باستانی دیده می شود. گربه ها اغلب نماد شانس و خوشبختی هستند. با این حال، گاهی اوقات آنها برای کسانی که آنها را در خواب می بینند نماد بدشانسی هستند.

به این فکر کنید که گربه ها را در زندگی روزمره خود چگونه می بینید. شما باید شخصیتی را پیدا کنید که نماد او در رویای خاص شما باشد. دیدن بچه گربه به معنای بازی با احساسات بیننده خواب است.

بازی با یک بچه گربه به این معنی است که شما از چندین ناراحتی کوچک رنج خواهید برد. اگر صاحب گربه هستید و خواب یک گربه را می بینید، این خواب چندان غیر طبیعی و غیرعادی نیست. در طول روز با گربه‌تان درگیر می‌شوید، و شب‌ها مغزتان آن را مانند هر چیز دیگری که در اطرافتان است، در خوابتان ادغام می‌کند. در برخی از خواب ها، دیدن گربه سیاه نشان دهنده ترس از اخبار بد یا به طور کلی ترس است.

تعبیر خواب گربه به قول محمد بن سیرین

 • تعبیر دیدن گربه در خواب، دلیل بر مردی فاسد و دزد است.
 • اگر در خواب ببینید گربه ای وارد خانه شما شده است، بیانگر آن است که دزدی در آنجا نفوذ می کند.
 • اگر دیدید که گربه چیزی از خانه شما خورده است، یعنی دزد چیزی از خانه شما می دزدد.
 • اگر در خواب ببينيد گربه اي كشته ايد، بيانگر آن است كه دزدان را خواهيد كشت و يا شكست داديد.
 • اگر خواب ببينيد گربه اي از آلت تناسلي شما بيرون آمده، بيانگر آن است كه صاحب فرزندي دزد و راهزن خواهيد شد.

تعبیر خواب گربه به سنت امام صادق (ع)

پنج راه برای دیدن گربه وجود دارد:

 1. دزد
 2. عمار (چینی زبان)
 3. یک بیماری
 4. زانی مشفقا (زنی دلسوز و مهربان)
 5. جنگ و دشمنی (جنگ و دشمنی)

1

تعبیر خواب گربه به قول ابراهیم کرمانی

 • اگر صبح در خواب گربه ای ببینید، بیانگر آن است که شش روز بیمار خواهید بود.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که گربه ای را کشته و پوستش را کنده است، بیانگر آن است که مال دزدی به او تعلق می گیرد.
 • اگر در خواب ببینید لباس خز گربه به تن دارید، خواب شما به این معنی است که با زنی زیبا، اما دزد و ناامن ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب گوشت گربه بخورید، تعبیر خواب این است که با یک سفر طولانی به رفاه خواهید رسید.
 • اگر دیدید گربه ای پارس می کند، به این معنی است که ممکن است توسط یک دزد مورد سرقت قرار گرفته باشید.

تعبیر خواب گربه به روایت خالد بن علی بن محد الانبری.

 • دیدن گربه در خواب به خادم تعبیر می شود و گویند دیدن گربه به معنای ربودن چیزی از اهل بیت است.
 • گربه در خواب بیانگر کتاب یا خیانت به همسر، فرزندان و خانواده است.

تعبیر خواب گربه به روایت شیخ طوسی

 • اگر دیدید یک بچه گربه زخمی و سفید به شما حمله می کند، تعبیر اخبار و اتفاقاتی است که خواهید شنید و دل شما را می شکند.
 • اگر دیدید که گربه ای را می زنید یا آن را پرتاب می کنید و له می کنید، یعنی تله ای است که دوستانتان برای شما می گسترانند و آسیب مالی و جسمی جدی به شما وارد می کند.
 • اگر دیدید که بچه گربه زخمی به دلیل شدت جراحات می میرد، به این معنی است که این یک بیماری جدی و جدی است که مدت زیادی طول می کشد تا بهبود یابد.

1

تعبیر خواب گربه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • گرفتن گربه: مانع
 • تعبیر خواب گربه سیاه: بدبختی
 • نوازش آن: ناسپاسی
 • گربه ای که میومیو می کند: یک نبرد حقوقی طولانی
 • پوست گربه: یک مورد گم شده را پیدا کنید
 • دیدن گربه: دوست پسر یا دوست دختر
 • گربه وحشی: دوست خطرناک
 • زدن گربه: خیانت

تعبیر خواب گربه از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید نمی توانید از شر گربه خلاص شوید، نشانة بدشانسی است.
 • اگر خواب ببينيد گربه اي به شما حمله مي كند، بيانگر آن است كه دشمنان شما سعي دارند آبروي شما را ببرند و مال شما را از بين ببرند.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را بدرقه می کنید، بیانگر آن است که بر موانع بزرگ غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور خواهید شد.
 • اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، بیانگر آن است که خبر بدی خواهید شنید و دوستی در آستانه مرگ است. اما اگر خواب ببینید گربه ای لاغر و کثیف را می رانید، علامت آن است که دوست شما پس از یک بیماری طولانی شفا می یابد.
 • شنیدن صدای گربه در خواب، علامت آن است که دوستی ریاکارانه او را آزار می دهد.
 • اگر در خواب ببينيد گربه اي شما را چنگ مي زند، بيانگر آن است كه دشمن ثروتي را كه روزها براي به دست آوردن آن گذرانده ايد، خواهد ربود.
 • اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای را در آغوش می گیرد، علامت آن است که دیگران به او خیانت می کنند.
 • دیدن گربه مفید و تمیز در خواب نشانه ضرر مالی است.
 • اگر تاجری در خواب گربه ببیند، علامت آن است که در تجارت بیشتر تلاش کند. رقبای او می خواهند استانداردهای معاملاتی او را بر هم بزنند.
 • دیدن گربه و مار در حالت دوستانه در خواب، نشانه شروع نزاع است.
 • اگر زنی در خواب بچه گربه ای زیبا ببیند، علامت آن است که در دام فریبکاری ماهرانه می افتد. اما با تشخیص صحیح می توان آن را نجات داد. اما اگر در خواب بچه گربه ای کثیف و لاغر ببیند، علامت آن است که قربانی غفلت او می شود.
 • دیدن بچه گربه در خواب به معنای تحمل مشکلات کوچک و مشمئز کننده و ضررهای مالی است.
 • اگر خواب ببینید بچه گربه می‌کشید، علامت آن است که بر نگرانی‌ها و سختی‌های زندگی غلبه خواهید کرد.
 • اگر خواب ببینید مار بچه گربه ای را می کشد، علامت آن است که دشمنان شما به شما آسیب می رسانند، اما به خود آسیب می رسانند.

1

تعبیر خواب گربه از دیدگاه روانشناسی

 • گربه در خواب ممکن است نشان دهنده تمایل شما برای شاد بودن و شاد زیستن باشد. حیواناتی که در رویاهای خود می بینیم نماد بخشی از غرایز و خواسته های اساسی ما هستند که باید آنها را بشناسیم و نظارت کنیم.
 • اگر گربه ای در خواب به شما حمله کند یا به شکلی استرس زا ظاهر شود، نشان دهنده بخشی از غرایز شماست که به اندازه کافی درباره آن نمی دانید و نمی خواهید در زندگی واقعی با آن مقابله کنید. این خواب به شما یادآوری می کند که منبع ترس می تواند کمبود دانش باشد. هنگامی که ترس های خود را شناختید، می توانید راه هایی برای مقابله با آنها پیدا کنید.
 • برای درک بهتر نماد گربه بهتر است به نقش و مفهومی که در زندگی بیداری و در فرهنگ های مختلف پذیرفته شده است اشاره کنیم. مفاهیمی مانند بازیگوشی، شیطنت، حسادت و گاهی اوقات مفاهیم شیطانی با گربه پیوند خورده است.
 • بخش بزرگی از تعبیر خواب شما مربوط به احساسی است که هنگام مواجهه با نماد گربه احساس می کنید. گربه ای که شما را کنجکاو می کند یا به شما علاقه مند می شود نماد بخشی از غریزه شماست که شما را به کنجکاوی و استفاده از اوقات فراغت خود در این زمان دعوت می کند.
 • این خواب پیامی از ناخودآگاه شماست که از شما می‌خواهد به آرامش روانی و میل خود به کنجکاوی و اوقات فراغت اهمیت دهید و فرصتی برای آرامش ذهنی فراهم کنید.
 • گربه ممکن است در طرف دیگر با احساس افسردگی ظاهر شود. در طول این مدت، شما تمایل به انجام فعالیت های سرگرم کننده دارید که ذهن شما را گسترش می دهد یا شادی روانی را برای جلوگیری از افسردگی ایجاد می کند.
 • این خواب شما را ترغیب می کند که چنین حقی را تضمین کنید. در این مدت آرامش و سلامت روان در اولویت است. آنها متوجه می شوند که با وجود شلوغی و ناراحتی های روزانه، هنوز راه هایی برای زندگی شاد و آرام وجود دارد.
 • اگر گربه ای در خواب به شما حمله کند و شما را متشنج و نگران کند، ممکن است نشان دهنده بدبینی شما نسبت به فعالیت های سرگرم کننده باشد.
 • ممکن است اکنون و در زندگی بیداری خود را مجبور به انجام کارهای سخت و طولانی کنید و برای اوقات فراغت خود وقت نگذارید. ممکن است احساس کنید که تفریح ​​و فراغت یا شرکت در دیگر کنجکاوی ها و ماجراجویی ها می تواند بر موفقیت و موقعیت شما در زندگی تأثیر زیادی بگذارد. این ظلم مداوم و ناعادلانه می تواند به عنوان نمادی از گربه ظاهر شود که باعث استرس شما می شود.

1

 • اگر گربه‌ها به شیوه‌ای زشت و در محیطی تاریک خلق شده‌اند، ممکن است نشان‌دهنده تصورات غلط شما در مورد سرگرمی‌هایی باشد که در واقع بی‌ضرر هستند و به شما یا دیگران آسیب نمی‌رسانند. اما به دلیل عقاید و افکار نادرست خود احساس می کنید که به شدت مضر هستند و منجر به انحرافات اخلاقی یا نابودی زندگی شما می شوند.
 • تاریکی با مفهوم جهل همراه است. وقتی حقیقت پنهان به نظر می رسد. این رویا از شما می خواهد که در افکار و عقاید خود تجدید نظر کرده و تنظیم کنید.
 • دیدن گربه سیاه در خواب، نشانه آن است که از استفاده از توانایی های روانی خود می ترسید و به شهود خود اعتماد می کنید. ممکن است گربه سیاه را با بدشانسی و بدشانسی اشتباه بگیرید. اگر یک گربه سیاه شما را گاز بگیرد، چنگ بزند یا به شما حمله کند، به این معنی است که باید آنچه را که شهودتان می خواهد به شما بگوید، تصدیق کنید. زیرا دیگر نمی توانید آن را انکار کنید و از رویارویی با موقعیت هراسی ندارید.
راضیه میرزاحیدری

راضیه میرزاحیدری

امیدواریم از فال خودت رازی بوده باشی و در ادامه در قسمت نظرات برامون صحت فال رو بنویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا