اخبار اقتصاد ایران

جایگاه استان‌ها در نقشه فلاکت ایران | وضعیت شاخص فلاکت ۱۰ استان

بررسی آمار شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که استان یزد بیشترین و استان تهران کمترین سطح را تجربه کرده اند.

ایران تحلیل به نقل از اکو ایران، شاخص فلاکت یکی از آمارهایی است که میزان بیکاری و تورم را در یک استان نشان می دهد. به همین دلیل برای محاسبه این شاخص از نرخ کل بیکاری و نرخ تورم سالانه استفاده شده است.

به عبارت دیگر وقتی این شاخص افزایش می یابد نشان می دهد که بیکاری و تورم که دو عامل کلیدی در ایجاد رفاه برای خانوارها هستند، وضعیت مناسبی را نمی بینند.

تحلیل آمار شاخص فلاکت استان ها در سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که بیشترین میزان شاخص فلاکت مربوط به استان یزد و کمترین میزان شاخص فلاکت در این سال مربوط به استان تهران بوده است.

وضعیت شاخص فلاکت ۱۰ استان بهتر از میانگین کشوری است

تحلیل آمار شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۲ حاکی از آن است که شاخص فقر در کل کشور برابر با ۴۸.۸ بوده است. این در حالی است که ۱۰ استان کشور وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری و ۲۱ استان وضعیت بدتری را تجربه کرده اند.

بر این اساس می توان دریافت که بهترین وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۲ مربوط به استان تهران بوده است. بر اساس آمار، شاخص فلاکت در استان تهران برابر با ۴۳.۲ بوده که ۵.۶ واحد کمتر از میانگین کشوری بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت استان تهران از نظر نرخ بیکاری و تورم سالانه وضعیت بهتری نسبت به سایر استان های کشور داشته است.

در آن سوی استان یزد قرار دارد که در سال ۱۴۰۲ دارای بالاترین سطح شاخص فلاکت بود و شاخص فقر در این استان برابر با ۵۷.۴ بود که ۸.۶ واحد بالاتر از میانگین کشوری بود. به عبارت دیگر استان یزد در سال گذشته نامطلوب ترین وضعیت رفاهی و اجتماعی را برای خانوارهای خود داشته است به طوری که نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری کل این استان بیشتر از سایر استان های کشور بوده است.

در این میان بررسی استان های بزرگ نیز بسیار حائز اهمیت است، به عنوان مثال استان اصفهان با شاخص فقر ۵۵.۵ رتبه ششم را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است یا استان البرز با شاخصی معادل ۵۱.۸ رتبه هشتم را در بین استان های کشور به خود اختصاص داده است. شاخص فقر استانی خود را وقف کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا