اخبار بورس

لیست جدیدترین افزایش سرمایه‌های منتشر شده در کدال

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامافزایش سرمایه یکی از اشکال تامین مالی برای توسعه و گسترش و همچنین بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار مهم است. در چند روز اخیر اطلاعیه های متعددی در خصوص تک تک فازهای افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شده است. در این گزارش جزئیات برخی از این اطلاعیه ها را توضیح داده ایم.

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۴۱ درصدی و توشه

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۷ تیر ۱۴۰۲ هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه از مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال. سود انباشته به منظور بهره مندی از معافیت مالیاتی موضوع بند (ه) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور – افزایش توان مالی و نقدینگی شرکت – اصلاح ساختار مالی شرکت – تسهیل نقل و انتقال سهام شرکت در بورس. دارایی مستقر شده است.

پیشنهاد هیئت در خصوص افزایش سرمایه ۲۴۰ درصدی شهر تهران

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت داروسازی تهران دارو از مبلغ ۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور سود انباشته ۱۴/۱۴ از ۱۴۰۲۰ هیئت مدیره. تایید و برای اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش ۶۷ درصدی سرمایه کگل

گزارش توجیهی هیأت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از مبلغ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مطالبات جاری سهامداران و وجوه نقدی وجه نقدی افزایش یافته است. حق امتناع سهامداران فعلی برای ۱) جبران هزینه های انجام شده برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، ۲) مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، ۳) جبران هزینه های انجام شده در تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام). و تشکیل شرکت)، ۴) جبران هزینه های انجام شده در اجرای طرح های توسعه، ۵) تامین بخشی از سرمایه در گردش لازم برای خرید سنگ آهن که در ۱۸ شهریور به تصویب هیات مدیره رسید. ۱۴۰۲ و برای ارائه نظر به حسابرس و بازرس قانونی. ارسال شده.

پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۲۰۹۱ درصدی

گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت مهندسی صنعتی روان فناور از مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۱۹۱۳۴۸ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها جهت تغییر ساختار مالی و استفاده از مشوق های مالیاتی. که در مورخه ۲۳/۰۹/۱۳۸۷ صادر شده بود، به تأیید هیأت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

اعلام اشتراک عمومی فکمن

با توجه به مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به منظور توسعه تولید قطعات لامند از ۷۶۶۰۰ میلیون ریال به ۳۸۳۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۲۷۷۴۴۲۵۹۵ سهم با رعایت حق تقدم مورد استفاده قرار گرفت. از سهامداران فعلی و با توجه به پایان مهلت استفاده از حق تقدم فوق الذکر برای انجام افزایش سرمایه، بدین وسیله تعداد ۲۸۹۵۷۴۰۵ سهم به ارزش ۱۰۰۰ ریال به پذیره نویسی عمومی عرضه می شود.
آخرین مهلت اشتراک عمومی از ۱۵ سپتامبر ۱۴۰۲ تا ۲۹ سپتامبر ۱۴۰۲ تعیین شده است.

ثبت افزایش سرمایه ۲۸۷ درصدی در پیزد

براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنعت لاستیک یزد از مبلغ ۲.۰۴۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۷.۸۹۵.۰۰۰ میلیون ریال (از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ ۵۸۸۵.۰۰۰ ریال افزایش یافت. ۰۰۰ ميليون ريال و ميليون ريال و از محل سپرده نقدي با حق تقدم سهامداران فعلي به مبلغ ميليون ريال) در تاريخ ۱۸ تير ماه ۱۴۰۲ در اداره ثبت تجارت به ثبت رسيد.

نتایج فروش حق تقدم استفاده نشده خاموتور

پس از افزایش سرمایه شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مطالبات موجود سهامداران و وصول نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده به شرح جدول زیر برقرار است.

اعطای موافقت با افزایش ۶۸ درصدی پایتخت قمره

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت گروه تولیدی مهرام (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و استفاده از مزایای کاهش مالیات موضوع بند «هـ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

نتایج فروش حق تقدم استفاده نشده تفارس

پس از افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه خلیج فارس از مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل مشارکت نقدی سهامداران، نتایج فروش حق اشتراک استفاده نشده به شرح جدول زیر ارائه شده است. تبدیل می شود

گزارش حسابرس در مورد افزایش سرمایه ۳۹٪

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت توسعه معادن و فلزات مانیفست از مبلغ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مبلغ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات جاری سهامداران و وجه نقد ۱- جبران هزینه های تحصیل سرمایه گذاری ها ۲- جبران هزینه های مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر ۳- مشارکت در افزایش سرمایه جاری سرمایه گذاری. شرکت ها ارائه شد.

پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه ۴۳ درصدی مناسب است

گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت فرانسوی یزد از مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی و جبران هزینه های سرمایه گذاری انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی به منظور بهبود وضعیت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی مصوب ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ هیئت مدیره و ارسال نظر به حسابرس و بازرس قانونی.

اعطای مجوز افزایش ۶۷ درصدی سرمایه کپشیر

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت پشم شیشه ایران (سهام عادی) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات جاری سهامداران و دریافتی های نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: انتقال کارخانه از محل فعلی شهر شیراز به مکان جدید در منطقه ویژه اقتصادی شیراز و نوسازی ماشین آلات

اعطای مجوز افزایش سرمایه به میزان ۳۸ درصد به متولی

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت تامین سرمایه امین (سهام عادی) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از مطالبات جاری سهامداران و دریافتی های نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، بهبود شاخص کفایت سرمایه شرکت و جلوگیری از خروج وجوه ناشی از تقسیم سود.

پیشنهاد هیأت در خصوص افزایش سرمایه ۶۴ درصدی کهمادا

گزارش توجیهی هیأت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت شیشه همدان از مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی و از معافیت معافیت. هـ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ هیأت و جهت نظر به بازرس و بازرس قانونی ارسال شد.

نتیجه فروش حق اشتراک استفاده نشده

پس از افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ۱,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سهم نقدی سهامداران، نتایج فروش حق اشتراک استفاده نشده به شرح جدول زیر ارائه شده است.

گزارش حسابرس در مورد افزایش سرمایه مادیرا به میزان ۶۵ درصد

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت صنایع مادیران از مبلغ ۱۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات جاری. سهامداران و درآمد نقدی، سود انباشته برای بهبود ساختار مالی و سرمایه در گردش (مبلغ ۴.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از سود انباشته مرحله اول و مبلغ ۴.۶۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از مطالبات ارسالی سهامداران و وجوه نقد مرحله دوم) .

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۶۳ درصدی شپنا

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۸ تیر ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت اصفهان از مبلغ ۲۲۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. برنامه و ذخیره توسعه برای جبران هزینه های سرمایه ای برای پروژه های بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه، تغییر ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت و تامین سرمایه در گردش بود.

اطلاعیه اشتراک عمومی FASBA

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ مبنی بر افزایش سرمایه شرکت فولاد صبا در خلیج فارس از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به %۵۰>۰۰۰>۰۰۰>ریال به منظور تحقق سرمایه در این افزایش تعداد از تعداد ۹۱۹۶۱۱۴۹۰۰ سهم به قیمت هر سهم ۴۸۳۹ ریال برای پذیره نویسی عمومی عرضه شد. مهلت اشتراک عمومی از ۱۴ سپتامبر ۱۴۰۲ تا ۲۸ سپتامبر ۱۴۰۲ تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا