اخبار بورس

لیست جدیدترین افزایش سرمایه‌ها | نماد سیمانی ۴۱۰ درصد افزایش سرمایه می‌دهد

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامافزایش سرمایه یکی از اشکال تامین مالی برای توسعه و گسترش و همچنین بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار مهم است. روز گذشته اطلاعیه های متعددی در خصوص تک تک فازهای افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شد. در این گزارش جزئیات برخی از این اطلاعیه ها را توضیح داده ایم.

گزارش حسابرس در مورد افزایش سرمایه کرازی به میزان ۱۲ درصد

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲ هیأت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه کارخانه های شیشه سازی دارویی رازی از مبلغ ۲۹.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ. سود انباشته مبلغ ۳۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شد که برای تقویت بنیان شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی و همچنین استفاده از فرصت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اختصاص یافت.

اعطای مجوز افزایش ۳۲ درصدی سرمایه مادیرا

در این سازمان تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنایع مادیران (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، ایجاد تعادل در هزینه های ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر.

اعطای مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰ درصدی

در این سازمان تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سرمایه گذاری استاندارد صنعت پارس (سهام عادی) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از مطالبات جاری سهامداران و دریافتی های نقدی.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، سرمایه گذاری های جدید و جلوگیری از خروج نقدینگی

نظر حسابرس در مورد افزایش سرمایه ۴۳ درصدی مناسب است

نظر حسابرس و بازرس قانونی در مورد گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت فرانسوی یزد از مبلغ ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی، جبران هزینه های سرمایه گذاری های انجام شده و جلوگیری از خروج نقدینگی، بهبود وضعیت سرمایه در گردش و استفاده از معافیت مالیاتی ارائه شد.

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه همراه

با توجه به انقضای مدت مجوز افزایش سرمایه به شماره DPM-IOP-02A-142 مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۲ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت ارتباطات سیار ایران ۳۰ می باشد. روزها و تا تاریخ ۱۱/۱۴۰۲ ۲۳/ تمدید شد

گزارش حسابرس از افزایش سرمایه ۱۹۵ درصدی فخاس

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان از مبلغ ۲۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال از محل سود انباشته برای تکمیل پروژه های سرمایه ای در دست اجرا، تامین اعتبار لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت معدنی و تولیدی فولاد شرق خراسان (شرکت تابعه) و جبران پوشش هزینه های انجام شده در سال های گذشته و تغییر. در ساختار تامین مالی شدند.

اعطای مجوز افزایش ۵۳ درصدی سرمایه دکوتسر

در این سازمان تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی کوثر (سهام عادی) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

اعطای تاییدیه افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ذوب روی اصفهان (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی

اعطای مجوز افزایش ۳۳۰ درصدی سرمایه آفدران

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی تهران شیمی (سهام عادی) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۱,۵۵۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۵,۱۴۵,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

اعطای مجوز افزایش سرمایه ۳۰ درصدی به بهپاک

در این سازمان تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنعتی بهپاک (سهام عام) مورد توجه قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ منابع برای تامین سرمایه در گردش

اعطای مجوز افزایش سرمایه ۲۸ درصدی حفارین

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت ریل پرداز نو آفرین (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۷,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی

اعطای موافقت افزایش سرمایه ۴۱۰ درصدی سبزنو

در این سازمان درخواست افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت سیمان بجنورد (سهام عام) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بررسی های انجام شده، هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات مربوط به انتشار سهام مشاهده نشد و افزایش سرمایه با مشخصات ذیل و طبق قوانین و مقررات مربوطه از این نظر بلامانع است.
سرمایه فعلی: ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد سهام قابل انتشار: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ سهم
ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال
میزان افزایش سرمایه: ۱,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
منبع افزایش سرمایه: ۱۱۳,۴۶۹,۰۵۱,۵۴۰ ریال از سود انباشته ۱,۴۹۴,۵۳۰,۹۴۸,۴۶۰ ریال از مازاد تجدید ارزیابی داراییها.
موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی در اجرای مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از ظرفیت تولیدی و خدماتی کشور و صیانت از اموال ایران مصوب ۱۵ اردیبهشت شورای اسلامی ۲۰۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا