اخبار بورس

لیست جدیدترین افزایش سرمایه ها

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامافزایش سرمایه یکی از اشکال تامین مالی برای توسعه و گسترش و همچنین بهبود عملکرد مالی یک شرکت است. این فرآیند برای سهامداران نیز بسیار مهم است. روز گذشته اطلاعیه های متعددی در خصوص تک تک فازهای افزایش سرمایه در سامانه کدال منتشر شد. در این گزارش جزئیات برخی از این اطلاعیه ها را توضیح داده ایم.

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه زفکا

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت دامپروری و دامپروری فکا از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲۱۶۲۹۸۳۰۰۰۰۰۰ ریال از محل تجدید ارزیابی بیش از حد دارایی ها به منظور تغییر ساختار مالی و اصلاح ساختار مالی. در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ به تأیید هیئت مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

ثبت افزایش سرمایه

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت شهد از مبلغ ۶۹۴۸۳۲ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۴۲۲۴۸ میلیون ریال (از سود انباشته ۳۴۷۴۱۶ میلیون ریال) و از محل دریافتی های نقدی انجام شد. اولين امتناع سهامداران فعلي به مبلغ ميليون ريال) در تاريخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ در اداره ثبت تجارت به ثبت رسيد.

گزارش حسابرس در مورد افزایش سرمایه

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱ شهریور ۱۴۰۲ هیئت مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری پایا تدبیر پارسا از مبلغ ۱۲.۱۵۰.۱۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. سود برای بهبود ساختار مالی، حفظ سبد سرمایه گذاری، حفظ سرمایه در گردش و جلوگیری از خروج نقدینگی ارائه شد.

ثبت افزایش سرمایه قمره

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت گروه تولیدی مهرام از مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰ میلیون ریال به ۳۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته به مبلغ ۱۳۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال وجه نقد و از محل یک میلیون ریال وجه نقد افزایش یافت. با حق تقدم سهامداران فعلی به مبلغ میلیون ها ریال) در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲ در سازمان ثبت تجارت به ثبت رسید.

آگهی ثبت افزایش سرمایه در اردستان

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۳/۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت سیمان اردستان از مبلغ ۱۱۳۵۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۲۷۰۰۰۰ میلیون ریال (از سود انباشته ۱۱۳۵۰۰۰ میلیون ریال با نقدینگی) انجام شد. حق تقدم سهامداران فعلی به مبلغ میلیون ریال) در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در سازمان ثبت تجارت به ثبت رسید.

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شاکلر

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت نیروکلر از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته برای پوشش هزینه های سرمایه ای مربوط به طرح تعویض الکترولیزها. ساختاری که از خروج وجوه نقد از شرکت جلوگیری می کند و سرمایه در گردش را تامین می کند در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۰۲ به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارائه شد.

تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

با عنایت به انقضای مجوز افزایش سرمایه به شماره DPM-IOP-02A-141 مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ و تایید سازمان بورس، مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه شرکت داروسازی آو سینا تا تاریخ ۱۱/۳۰ روز می باشد. ۱۴۰۲ ۲۲/ تمدید شد

پخش آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۲، افزایش سرمایه شرکت صدا و سیما البرز از مبلغ ۲.۴۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۸۰۰.۰۰۰ میلیون ریال انجام شد مطالبات و وجه نقدی به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال، میلیون ریال و فیش نقدی با حق تقدم سهامداران فعلی به مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۰۲ در سازمان ثبت تجارتی به ثبت رسید.

پیشنهاد هیئت مدیره برای افزایش سرمایه KAMA

گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت باما از مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تغییر ساختار مالی مصوب ۱۴۰۲.۱۰ هیئت مدیره. برای اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی ارائه می شود.

اطلاعیه ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ افزایش سرمایه شرکت گروه توسعه مالی. مهر جانشین از مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تا مبلغ ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (از محل سود انباشته ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال میلیون ریال و از محل دریافتی های نقدی با حق تقدم سهامداران فعلی به مبلغ میلیون ریال). ۱۰/۱۴۰۲ ۱۶/ در اداره ثبت تجارت به ثبت رسیده است.

گزارش حسابرس در مورد افزایش سرمایه

نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ هیئت مدیره شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت ملی صنایع مس ایران از مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال. از سود انباشته ارائه شده برای تامین بخشی از منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه های عمرانی در حال اجرا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا