اخبار اقتصاد ایران

مراجع عظام تقلید، میزان و مبلغ زکات فطره را چقدر اعلام کردند؟

ایران تحلیل به نقل از ایسنا، دفاتر مراجع تقلید میزان و میزان زکات فطره و کفاره روزه سال ۱۴۴۵ قمری (۱۴۰۳ شمسی) را اعلام کردند.

میزان و میزان تابعیت اعلامی از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضرات آیات سیستانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، صانعی و علوی گرگانی به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیت الله خامنه ای

طبق نظر رهبر انقلاب اسلامی قیمت طبیعی گندم برای هر نفر ۶۵ هزار تومان (شصت و پنج هزار تومان) و قیمت برنج برای هر نفر ۱۸۰ هزار تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) است.

همچنین فهرست امور شرعی اعلام شده از سوی دفتر ایشان به شرح زیر است:

یک سال نماز قضا: هشت میلیون تومان

روزه یک ماهه: چهار میلیون تومان

کفاره یک روز روزه عمد: ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

کفاره یک روز روزه مشروع: ۱۶ هزار تومان (شانزده هزار تومان)

حداقل مبلغ برای هر نفر: ۶۵ هزار تومان (گندم)

کفاره هر مورد (اطعام ۶۰ فقیر): ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان)

کفاره قسم یا نذر برای هر مورد (اطعام ۱۰ فقیر): ۱۶۰ هزار تومان (صد و شصت هزار تومان)

یک دوره ختم قرآن: یک میلیون تومان

قربانی: ۹ میلیون تومان

عقیقه: ۹ میلیون تومان

دفتر حضرت آیت الله سیستانی

همچنین دفتر این مرجع تقلید میزان زکات فطره را به شرح زیر اعلام کرده است:

از آنجایی که زکات فطره برای هر نفر سه کیلوگرم است، فطریه به جای آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و فطره به جای برنج ایرانی یکصد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان است. فطریه به جای برنج غیر ایرانی یکصد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

دفتر حضرت آیت الله وحید خراسانی

متن اطلاعیه دفتر این مرجع تقلید شیعیان به شرح زیر است:

اعلیحضرت
در پی سؤالات مکرر مؤمنین، از دفتر حضرت آیت الله اعظمی وحید خراسانی در خصوص میزان زکات فطره در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵، میزان زکات فطره هر نفر را یک صاع اعلام می کند. که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا برنج و مانند آن – غذاهای رایج منطقه است. بدهکار می تواند پول یکی از اینها را به قیمتی که در جای خود دارد حساب کند و به فقیر بدهد.

دفتر مقام معظم رهبری برای هر نفر ۷۰ هزار تومان زکات فطره – به حساب گندم – می پذیرد.

دفتر حضرت آیت الله شبیری زنجانی

طبق نظر حضرت آیت الله شبیری زنجانی، مکلف به زکات فطره باید به خود و کسانی که نان او را می خورند یک صاع (تقریباً ۳ کیلو و ۶۰۰ گرم گندم) از غذاهای رایج محله خود (مانند) بدهد. به صورت گندم، برنج) و…) یا مقدار آن را طبیعی بپردازید.

با توجه به اینکه ممکن است قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف کمی متفاوت باشد، مؤمنین می توانند معادل مبالغ مذکور را با توجه به قیمت محل سکونت خود محاسبه و پرداخت کنند.

کفاره افطار غیر عمدی هر روز یک غذای (حدود ۹۰۰ گرم گندم) است که باید به فقیر (کسی که رزقش از فقیر سختتر است) داده شود. .

دفتر حضرت آیت الله شبیری زنجانی به ازای هر نفر ۸۰ هزار تومان زکات فطره (بر اساس قیمت گندم) و ۲۰ هزار تومان بابت کفاره افطار دریافت می کند و هزینه می کند.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی

طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر اساس قوت غالب گندم، شصت و پنج هزار تومان (۶۵۰۰۰۰ ریال) و بر اساس قوت غالب برنج، مقدار یک است. صد و هشتاد هزار تومان (۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال) می باشد.

کفاره روزه غیر عمد شانزده هزار تومان (۱۶۰۰۰۰ ریال) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود و کفاره روزه عمد نهصد و شصت هزار تومان (۹۶۰۰۰۰۰ ریال) می باشد.

لازم به ذکر است که طبق مبحث ۱۶۹۲ رساله توضیح المسائل آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر همه افراد بالغ، عاقل و توانگر قبل از شب عید فطر، یعنی هر فرد واجب است. باید خرج خودش و کسانی که نان او را می خورند بدهد. یک صاع (نزدیک به سه کیلو) از غذای مردم آن محل اعم از گندم و جو و خرما و برنج و ذرت و غیره را بدهد.

ضمناً به فتوای ایشان، اگر در شب عید فطر فقط در افطار میهمان شخص دیگری باشد، بر عهده خودش است.

دفتر حضرت آیت الله جوادی آملی

بر اساس اعلام دفتر حضرت آیت الله جوادی آملی، مبلغ طبیعی برای هر نفر بر اساس قوت منطقه سه کیلو گندم، برنج و مانند آن یا معادل این قیمت ها به قیمت روز پرداخت شود.

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیر عمد روزانه ۱۶ هزار تومان (شانزده هزار تومان) و مبلغ کفاره عمد نیز روزانه ۹۶۰ هزار تومان (نهصد و شصت هزار تومان) است.

دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی

دفتر حضرت آیت الله نوری همدانی اعلام کرد:

به فرموده حضرت آیت الله نوری همدانی، زکات فطره هر کس باید حدود سه کیلوگرم گندم یا برنج یا مانند آن در رساله عملیه یا قیمت آن باشد.

بنابراین، قیمت غالب گندم ۶۵ هزار تومان و برنج ۱۸۰ هزار تومان است. محاسبه

همچنین کفاره غیر عمد برای هر روز ۱۶ هزار تومان و کفاره عمدی هر روز ۹۶۰ هزار تومان است.

دفتر حضرت آیت الله مظاهری

در اطلاعیه دفتر آیت الله مظاهری آمده است:

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین در ماه مبارک رمضان، نظر حضرت آیت الله العظمی مظاهری در خصوص «زکات فطره» و «کفاره» بدین شرح اعلام می شود:

۱) مقدار زکات فطره افراد فقیر برای خود و افراد تحت تکفل برای هر نفر تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا خرما یا برنج و مانند آن است که باید به مستحقان بدهند. و اگر پول یکی از اینها باشد بر مبنای پرداخت بهای مشترک محل سکونت آنها کافی است.
این مبلغ امسال طبق نظر کارشناسان مربوطه با توجه به اختلاف قیمت در مناطق مختلف کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان برای گندم برآورد شده است. در مورد سایر اقلام خوراکی نیز با توجه به اینکه قیمت آنها در شهرهای مختلف متفاوت است، مؤمنین می توانند معادل مبالغ ذکر شده را بر اساس قیمت محل سکونت خود بپردازند.

۲) کفاره افطار غیر عمد برای هر روز حدود ۷۵۰ گرم غذا از قبیل گندم یا پول آن و کفاره عمدی افطار هر روز شصت برابر آن است.
میزان کفاره غیر عمد توسط کارشناسان برای هر روز حدود ۱۶ هزار تومان برآورد شده است.

۳) خرید سایر حوائج متعارف فقرا اعم از خوراکی و غیر خوراکی با زکات فطره یا کفاره و تسلیم آن به آنها جایز است و انتقال زکات فطره و فطره اشکال ندارد. مبلغ کفاره به حساب آنها می رسد و نیازی به پرداخت همان پول نیست. بودن

۴) زکات فطره بر عهده کسانی است که در شب عید سعید فطر میهمان هستند یا افرادی مانند کارگران، کارمندان و سربازانی که در محل کارشان غذای روزانه به آنها داده می شود.

۵) نمازگزار نماز عید فطر باید قبل از نماز عید، زکات فطره را بدهد و اگر نماز عید را نخواند، می تواند پرداخت فطریه را تا ظهر عید به تاخیر بیندازد.

دفتر حضرت آیت الله دوزدوزانی

متن اطلاعیه دفتر ایشان به شرح زیر است:

به مؤمنان خبر می دهد; میزان کمک هزینه امسال از سوی دفتر آیت الله دوزدوزانی تبریزی برای هر نفر سه کیلوگرم گندم هفتاد هزار تومان (۷۰ هزار تومان) اعلام شد.

لازم به ذکر است با توجه به تفاوت قیمت در مناطق مختلف باید با قیمت منطقه ای یکسان محاسبه شود.

همچنین کفاره روزه غیر عمد هجده هزار تومان (۱۸۰۰۰ تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود.

شایان ذکر است که زکات فطره فقط باید به فقرای شیعه داده شود.

دفتر مرحوم آیت الله صانعی

دفتر مرحوم آیت الله صانعی اعلام کرد: طبق فتوای آیت الله العظمی صانعی (قدس سره) پرداخت تقریبی سه کیلوگرم گندم، جو، خرما، کشمش و برنج که امروز بخشی از قوت غالب مردم است. ، کافی است معلوم است که پرداخت ثمن هر کدام به قیمت بازار کفایت می کند، لذا با توجه به استعلام قیمت گندم و برنج توسط دفتر مرحوم آیت الله اعظمی صانعی (ره) مبلغ کفاره و فطریه. در سال ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

به طور طبیعی برای هر نفر قیمت گندم ۶۵۰۰۰ تومان است.

قیمت برنج ایرانی برای هر نفر ۲۵۰۰۰۰ تومان و برنج خارجی ۱۳۵۰۰۰ تومان است.

کفاره غیر عمد هر روز به مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان

کفاره عمد هر روز ۹۰۰ هزار تومان.

دفتر مرحوم آیت الله علوی گرگانی

طبق اعلام دفتر مرحوم آیت الله علوی گرگانی، امسال میزان کمک هزینه طبیعی برای هر نفر بر اساس گندم حداقل ۶۵ هزار تومان و بر اساس برنج بر اساس برنج مصرفی خانوار و میانگین آن است. ۱۵۰ هزار تومان است.

همچنین مبلغ مربوط به کفاره غیر عمد نیز روزانه ۱۶ هزار تومان تعیین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا