بانک و بیمه

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بیمه‌شدگانی که از دومحل بیمه‌پردازی دارند

به گزارش ایران تحلیل، سعید شیری با استناد به قانون تامین اجتماعی اظهار داشت: در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، طبق ماده ۳۴ قانون مذکور، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت دستمزد یا دستمزد، حق بیمه بیمه شده را پرداخت کنند. حقوقی که ایشان پرداخت می کنند از مزد یا حقوق وی کسر و به همراه سهم او به سازمان پرداخت می شود. بنابراین مبنای قانونی پرداخت حق بیمه این قانون است.

وی درباره تاثیرگذاری پرداخت حق بیمه در دو جا در تعیین میزان مستمری افراد توضیح داد: فرض کنید فردی در کارگاهی مشغول به کار است که میانگین حقوق دو سال اخیر با ۳۰ سال سابقه کار معادل ۲۰ میلیون تومان است. البته حق بازنشستگی وی نیز ۲۰ میلیون تومان است در صورتی که میانگین حقوق فرد دیگری در دو سال گذشته با ۳۰ سال سابقه حرفه ای ۲۰ میلیون تومان باشد و در کارگاه اول و همچنین کارگاه دوم برای دو سال با میانگین حقوق ۱۰ میلیون تومان پرداخت بیمه به نهادهای تامین اجتماعی هنگام محاسبه مستمری انفرادی، مستمری دریافتی کارگاه اول (مبلغ ۲۰ میلیون تومان کارگاه اول) و مستمری مزایا. از دومین کارگاهی که دو سال در آن مشغول به کار شد، مجموعاً با میانگین حقوق ۱۰ میلیون تومان (مبلغ ۶۶۶ هزار و ۶۶۷ تومان) و به این ترتیب مستمری استحقاقی ۲۰ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ هزار و ۶۶۷ تومان تعیین شده است.

معاون امور بازنشستگی اداره کل مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به عبارتی با توجه به اینکه فرد در کارگاه دوم تنها دو سال کار کرده است، سازمان بیمه اجتماعی میانگین ۱۰ میلیون تومان بیمه فرد را تقسیم می کند. در پرداخت حق بیمه در ۳۰ و ضرب در مدت اشتغال در کارگاه دوم، مبلغ محاسبه شده به مستمری مزایای کارگاه اول (معادل ۲۰ میلیون تومان) اضافه می شود و به عنوان مستمری عمومی پرداخت می کنیم.

شیری در توضیح بیشتر این موضوع توضیح داد: به عبارت دیگر در تعیین میزان مستمری انفرادی تاثیر و پوشش بیمه ای هر کارگاه را با توجه به مدت پرداخت حق بیمه و بر اساس ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی در نظر می گیریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا