فرهنگ و هنر

پیش بینی بورس فردا شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

در این گزارش، وضعیت بورس در هفته جاری و پیش بینی وضعیت بازار سهام در اولین روز از هفته اول. اردیبهشت ۱۴۰۳ می پردازیم. بورس این روزها ساز خودش را می زند و این هفته آخر با ریزش در اولین روز هفته آغاز شد و چهارشنبه آخرین روز هفته با افزایش به پایان رسید. در ادامه به تشریح جزئیات وضعیت بورس در هفته جاری پرداخته ایم.

بورس روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳: در این روز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۵۳ هزار و ۹۱۹ واحدی در پایان معاملات در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۹۸۰ واحدی قرار گرفت.

روز شنبه شاخص هم وزن با افت ۲۵ هزار و ۹۹ واحدی به عدد ۷۲۶ هزار و ۲۱۸ واحد رسید و شاخص قیمت نیز با افت ۱۴ هزار و ۸۴ واحدی به عدد ۷۰۴ هزار و ۵۰۷ واحد رسید.

روز ۲۵ فروردین معامله گران بورس تهران در ماه ۱۴۰۳ با انجام ۴۸۰ هزار نوبت، نزدیک به ۱۱ میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش ۵۸ هزار میلیارد ریال خرید و فروش کردند.

همچنین نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شستا، وبملت، شبندر و نوری بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

در این روز شاخص فرابورس ایران با کاهش ۶۲۰ واحدی به ۲۴ هزار و ۷۷۵ واحد رسید.

معامله گران فرابورس ایران روز شنبه ۲۰۹ هزار معامله انجام دادند که منجر به خرید و فروش حدود ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون سهم و اوراق شد.

لازم به ذکر است در این روز نمادهای وسپهر، خاور، زاگرس، الخت، هرمز، آرین و شگویا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص OBC داشتند.

بورس روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳: در این روز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با افت ۱۱ هزار و ۱۹۳ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۷۶ واحدی قرار گرفت.

روز یکشنبه شاخص هم وزن با ۲۶۷۷ واحد افت به رقم ۷۲۳۵۳۹ واحد رسید و شاخص قیمت با افت ۱۵۰۲ واحدی به رقم ۴۰۶۴۴۴ واحد رسید.

روز بیست و ششم فروردین معامله گران بورس تهران با انجام ۸۹ هزار نوبت معاملاتی نزدیک به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش ۳۱ هزار میلیارد ریال خرید و فروش کردند.

همچنین نمادهای فملی، فولاد، فارس، وغدیر، وبملت، نوری و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

در این روز شاخص فرابورس ایران ۱۳۰ واحد کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۶۴۵ واحد رسید.

معامله گران فرابورس ایران روز یکشنبه ۴۹ هزار معامله انجام دادند که منجر به خرید و فروش حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم و اوراق شد.

در این روز نمادهای شگویا، هرمز، زاگرس، بپس، وسپهر، آرین و فسبا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.

بورس روز دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳: در این روز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۰ هزار و ۱۴۰ واحد افزایش یافت و در پایان معاملات به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۰۷ واحدی رسید.

روز دوشنبه شاخص هم وزن با ۲۴۵۸ واحد افزایش به رقم ۷۲۶ هزار واحد رسید و شاخص قیمت با افزایش ۱۳۷۸ واحدی به رقم ۴۰۷ هزار و ۱۴۲ واحد رسید.

روز ۲۷ فروردین معامله گران بورس تهران طی ماه جاری با انجام ۵۵۴ هزار نوبت معاملاتی نزدیک به ۶ میلیون و ۲۰۶ هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش ۲۹ هزار میلیارد ریال خرید و فروش کردند.

در این روز نمادهای فملی، فولاد، فارس، وبملت، وامید، نوری و شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

روز دوشنبه شاخص فرابورس ایران با افزایش ۶۳ واحدی به ۲۴ هزار و ۷۰۸ واحد رسید.

در این روز معامله گران فرابورس ایران ۸۹ هزار معامله انجام دادند که حاصل آن خرید و فروش نزدیک به سه میلیارد و ۹۳۵ میلیون سهم و اوراق بود.

همچنین نمادهای هرمز، شگویا، زاگرس، وسپهر و خاور بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند.

بورس روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳: در این روز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با افت ۴ هزار واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۸۱ واحدی رسید.

شاخص هم وزن روز سه شنبه با ۲۸۳۳ واحد افت به رقم ۷۲۳۱۶۶ واحد و شاخص قیمت با افت ۱۵۷۶ واحدی به رقم ۴۰۵۳۹۴ واحد رسید.

روز ۲۸ فروردین معامله گران بورس تهران طی ماه جاری با انجام ۲۳۳ هزار نوبت معاملاتی بیش از ۹ میلیارد و ۱۴۹ میلیون سهم و حق تقدم خرید و فروش کردند که ارزش آن به ۶۴ هزار و ۷۱ میلیارد ریال رسید.

در این روز نمادهای فملی و فولاد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شستا، فارس، ولایت، وامید و شنبدر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

شاخص ارز ایران روز سه شنبه ۱۰۵ واحد افت کرد و به ۲۴ هزار و ۶۰۳ واحد رسید.

در این روز معامله گران فرابورسی با انجام ۹۸ هزار و ۳۶۲ نوبت معاملاتی بیش از ۴ میلیارد و ۸ میلیون سهم و حق تقدم خرید و فروش کردند.

بازار سهام چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳: در این روز شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی در پایان معاملات در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۱۴ واحدی قرار گرفت.

بازار سهام چهارشنبه آخر فروردین ماه ۱۴۰۳ چگونه گذشت؟

روز چهارشنبه شاخص هم وزن با ۳۷۹ واحد رشد به رقم ۷۲۳ هزار و ۵۶۶ واحد رسید و شاخص قیمت با رشد ۲۱۲ واحدی به رقم ۴۰۵ هزار و ۴۷۲ واحد رسید.

روز ۲۹ فروردین معامله گران بورس تهران طی ماه جاری با انجام ۱۷۶ هزار نوبت معاملاتی نزدیک به ۵ میلیون و ۲۹۵ هزار سهم و اوراق بهادار به ارزش ۳۰ هزار میلیارد ریال خرید و فروش کردند.

در این روز نمادهای فملی، فولاد، فارس، شپنا، شستا و نوری بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

روز چهارشنبه شاخص فرابورس ایران ۱۲ واحد افزایش یافت و به ۲۴ هزار و ۶۱۵ واحد رسید.

همچنین معامله گران فرابورس ایران ۸۹ هزار معامله انجام دادند که حاصل آن خرید و فروش نزدیک به سه میلیارد و ۹۳۵ میلیون سهم و اوراق بود.

در این روز نمادهای شگویا، هرمز، خاور و وسپهر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند.

پیش بینی سهام در هفته اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

وضعیت شاخص کل بورس در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۳: روز شنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با ۵۳ هزار و ۹۱۹ واحد کاهش، روز یکشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۱۱ هزار و ۱۹۳ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۷۷۶ واحدی قرار گرفت. امتیاز، که مانند روز قبل است. روند نزولی را آغاز کرد، روز دوشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۱۰ هزار و ۱۴۰ واحد افزایش نسبت به روز یکشنبه تغییر جهت داد و به سمت صعود پیش رفت، روز سه شنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت به پایان رسید. ۴ هزار واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار و ۹۸۱ واحدی قرار گرفت، روز چهارشنبه در آخرین روز معاملاتی هفته جاری، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۲۱۴ واحدی قرار گرفت.

پیش بینی بازار سهام شنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

وضعیت شاخص ارز ایران در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۳: شاخص ارز ایران روز شنبه ۶۲۰ واحد کاهش یافت و به ۲۴ هزار و ۷۷۵ واحد رسید. شاخص ارز ایران روز یکشنبه با ۱۳۰ واحد کاهش نسبت به روز گذشته به ۲۴ هزار و ۶۴۵ واحد رسید. این شاخص در روز دوشنبه تغییر جهت داد و با ۶۳ واحد افزایش به رقم ۲۴ هزار و ۷۰۸ واحد رسید. روز سه شنبه، شاخص فرابورس ایران با افت ۱۰۵ واحدی به روند نزولی خود ادامه داد و به ۲۴ هزار و ۶۰۳ واحد رسید. در آخرین روز معاملاتی این هفته، شاخص فرابورس ایران با ۱۲ واحد افزایش به ۲۴ هزار و ۶۱۵ واحد رسید و هفته را به پایان رساند.

کدام نمادها در بازار سهام در هفته گذشته فروردین آیا در ماه ۱۴۰۳ تأثیر مثبتی داشته اند؟

نمادهای موثر بر شاخص هفته گذشته بورس فروردین ماه ۱۴۰۳: در روز شنبه نمادهای فولاد، فملی، شپنا، شستا، وبملت، شبندر و نوری بر شاخص بورس تاثیر منفی گذاشتند. همچنین در روز یکشنبه نمادهای زن، فولاد، فارس، وغدیر، وبملت، نوری و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر این شاخص داشتند. روز دوشنبه بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص بورس را نمادهای زن، فولاد، فارس، وبملت، وامید، نوری و شستا گذاشتند. در روز سه شنبه نمادهای فملی و فولاد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای شستا، فارس، ولایت، وامید و شنبدر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند. همچنین در روز چهارشنبه نمادهای فملی، فولاد، فارس، شپنا، شستا و نوری بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

شنبه بازار سهام ۱ اردیبهشت آیا ماه ۱۴۰۳ بالا می رود؟

با توجه به وضعیت بازار سهام و شاخص های فرابورسی و همچنین نمادهای تاثیرگذار بر این شاخص ها، نوسانات و روند نزولی بورس در هفته جاری، نمی توان تمرکز بیش از حد روی بورس اول شد. هفته اردیبهشت ماه امیدوارکننده بود و احتمال ریزش بورس بیشتر از طلوع است، اما باید منتظر ماند تا ببینیم هفته آینده در بورس چه اتفاقی خواهد افتاد؟

لازم به ذکر است که خبر حمله ایران به اسرائیل که در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق صورت گرفت، در این هفته بازار را نیز تحت تاثیر قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا