فرهنگ و هنر

پیش بینی بورس فردا شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳


ایران تحلیل –

آسیا کرمی: در این گزارش به بررسی وضعیت بورس در هفته جاری و پیش بینی وضعیت بازار سهام در اولین روز هفته آینده می پردازیم.

بورس روز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ به کدام سمت می رود؟

بورس روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز با ۱۹ هزار و ۹۱۱ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۹۹۶ واحدی قرار گرفت.

در این روز شاخص هم وزن با ۱۶ هزار و ۲۹۱ واحد افت به رقم ۷۴۳ هزار و ۴۰۵ واحد رسید و شاخص قیمت نیز با افت ۹ هزار و ۱۵۲ واحدی به رقم ۴۱۷ هزار و ۶۳۷ واحد رسید.

معامله گران بورس تهران روز شنبه با انجام ۵۷۵ هزار نوبت معاملاتی بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۱ میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش ۹۶ هزار و ۴۴۸ میلیارد ریال داد و ستد کردند.

روز ۱۸ فروردین در ماه ۱۴۰۳ نمادهای وبملت، اخابر، شستا، خودرو، شبندر و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.

همچنین شاخص فرابورس ایران در معاملات این روز با افت ۳۹۸ واحدی به رقم ۲۵ هزار و ۱۸۰ واحد رسید.

در این روز معامله گران فرابورس ایران ۲۸۹ هزار نوبت معامله انجام دادند که منجر به خرید و فروش ۶ میلیارد و ۹۴۹ میلیون سهم و اوراق شد.

نمادهای خاور، آریا، آرین، وسپهر، الخت و زاگرس در روز شنبه بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص اوبا ایران داشتند.

بورس روز یکشنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۳: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه هزار و ۹۶۷ واحد افزایش یافت و در رقم ۲ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۹۰ واحد قرار گرفت.

در این روز شاخص هم وزن با ۲ هزار و ۲۷۱ واحد افت به رقم ۷۴۱ هزار و ۱۶۲ واحد رسید و شاخص قیمت با یک هزار و ۲۷۶ واحد افت به رقم ۴۱۷ هزار و ۶۳۷ واحد رسید.

معامله گران بورس تهران روز یکشنبه با انجام ۳۹۴ هزار نوبت معاملاتی حدود ۱۰ میلیارد سهم و اوراق مالی به ارزش ۵۳ هزار میلیارد ریال خرید و فروش کردند.

همچنین نمادهای وبملت، فارس، نوری، ونوین، وامید و شپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

روز ۱۹ فروردین شاخص فرابورس ایران در ماه ۱۴۰۳ با افت ۵۵ واحدی به ۲۵ هزار و ۱۲۵ واحد رسید.

در این روز معامله گران فرابورس ایران ۱۹۷ هزار معامله انجام دادند که منجر به خرید و فروش حدود ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون سهم و اوراق شد.

در روز یکشنبه نمادهای خاور، آریان و فاذر بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس ایران داشتند.

بورس روز شنبه ۲۵ فروردین آیا ماه ۱۴۰۳ پرواز می کند؟

بورس روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز با ۱۹ هزار و ۹۲۷ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۵۲ واحدی قرار گرفت.

در این روز شاخص هم وزن با ۸ هزار و ۴۰۴ واحد افزایش به رقم ۷۴۹ هزار و ۵۷۳ واحد رسید و شاخص قیمت با افزایش ۴ هزار و ۷۱۸ واحدی به رقم ۴۲۰ هزار و ۸۱۵ واحد رسید.

معامله گران بورس تهران روز دوشنبه با خرید و فروش نزدیک به ۱۰ میلیارد سهم و اوراق به ارزش ۵۵ هزار میلیارد ریال، ۳۳۰ هزار خرید و فروش انجام دادند.

روز ۲۰ فروردین در ماه ۱۴۰۳ نمادهای فارس، فملی، شپنا، وبملت، بوعلی، شبندر و نوری بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

در این روز شاخص فرابورس ایران ۲۵۳ واحد افزایش یافت و به ۲۵ هزار و ۱۲۵ واحد رسید.

معامله گران در فرابورس ایران ۱۹۷ هزار معامله انجام دادند که حاصل آن خرید و فروش حدود ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون سهم و اوراق بود.

در روز دوشنبه نمادهای آرین، فسبا، شگویا، سپهر و هرمز بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس ایران داشتند.

بورس سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با ۷ هزار و ۴۷ واحد افزایش در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۰۰ واحدی قرار گرفت.

در این روز شاخص هم وزن با ۸ هزار و ۴۰۴ واحد افزایش به رقم ۷۴۹ هزار و ۵۷۳ واحد و شاخص قیمت با ۹۷۸ واحد افزایش به رقم ۴۲۱ هزار و ۷۸۹ واحد رسید.

معامله گران بورس تهران روز سه شنبه با انجام ۳۵۴ هزار نوبت معاملاتی نزدیک به ۸ میلیارد سهم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ هزار میلیارد ریال خرید و فروش کردند.

همچنین نمادهای فولاد، فملی، فارس، نوری، شپنا، وپارس و شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

روز ۲۱ فروردین شاخص ارز ایران در ماه ۱۴۰۳ با ۱۶ واحد افزایش به ۲۵ هزار و ۳۹۶ واحد رسید.

در این روز معامله گران فرابورس ایران ۱۸۹ هزار معامله انجام دادند که منجر به خرید و فروش حدود ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهم و اوراق شد.

در روز سه شنبه نمادهای فاذر، ارفع، سرچشمه، مادیرا و سپردیس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس ایران داشتند.

پیش بینی سهام در هفته چهارم فروردین ماه ۱۴۰۳

وضعیت شاخص کل بورس در هفته سوم فروردین ماه ۱۴۰۳: در اولین روز معاملاتی این هفته، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش ۱۹ هزار و ۹۱۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۳ هزار و ۹۹۶ واحدی قرار گرفت. روز یکشنبه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه هزار و ۹۶۷ واحد افزایش یافت. ۲ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۹۹۰ واحد که رشد اندکی را نسبت به اولین روز بورس در هفته جاری نشان می دهد، همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز دوشنبه با افزایش ۱۹ هزار و ۹۲۷ واحدی در ارتفاع ۱۰۰۰. ۲ میلیون و ۲۵۴ هزار واحد در ۸۵۲ واحد قرار گرفت که نسبت به روز گذشته نزدیک به ۱۶ هزار واحد رشد داشته است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز سه شنبه با رشد ۷ هزار و ۴۷۰ واحدی به ارتفاع ۲ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۰۰ واحدی رسید که نشان از کاهش بازار سهام نسبت به روز دوشنبه دارد.

بر اساس آنچه در شاخص بورس هفته سوم وجود دارد فروردین ماه ۱۴۰۳ گذشت و با توجه به نمادها و شاخص های تاثیرگذار بورس، شنبه روز متفاوتی برای بورس است.

لازم به ذکر است الیاس کردی کارشناس بازار سرمایه بیان کرده است: ۲۵ فرودین روز مهمی برای بورس است، هفته آینده شاید جایی باشد که از آن زمان صعود یا سقوط اصلی بورس آغاز شود، همچنین هفته آینده بعد از مدت ها هفته بسیار خوبی خواهد بود.

آن طور که این کارشناس بازار سرمایه گفت، به دلیل حل نشدن موضوع تنش در خاورمیانه، بحث نرخ سود و افزایش قیمت دلار که برگرفته از تنش های سیاسی است، به نظر نمی رسد. که اتفاق خاصی در بازار می افتد.

الیاس کردی افزود: بورس هفته آینده با حجم کم و حاشیه کم و متعادل منتظر تالار شیشه ای خواهد بود که احتمالا جریان معاملات بورس را بهبود می بخشد. دو تا سه روز و دو روز منفی است.

با توجه به معاملات آخرین روز هفته جاری، پیش بینی می شود هفته آینده نیز مانند سایر هفته ها باشد، در نیمه اول هفته به هر جهتی که باشد، در نیمه دوم باز خواهد گشت.

باید گفت بورس در بیشتر مواقع همه را غافلگیر می کند، تحلیل های ذکر شده در این گزارش بر اساس احتمالات است، پس باید منتظر باشیم تا ببینیم بورس در روز شنبه صعود یا نزول خواهد داشت؟دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا