بانک و بیمه

کاهش ۱۰‌درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

به گزارش ایران تحلیل، مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان بیمه های اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه برای آموزش بیمه شدگان اعلام کرد: بیکاران مشمول قانون کار باید حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز بیکاری خود را به مرکز کار اعلام کنند. بیکاران با سازمان فنی و حرفه ای گفت: در سال ۱۴۰۲ به طور متوسط ​​۱۵۵ هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده می کردند که نسبت به سال ۱۴۰۱ ۱۰ درصد کاهش داشته و این را می توان نشانه بهبود فضای کسب و کار دانست. .

شکوری افزود: بیمه بیکاری یکی از اقدامات حمایتی تامین اجتماعی است و سازمان موظف است بر اساس مفاد این قانون به بیمه شدگانی که با دریافت حق بیمه مقرر بیکار می شوند، بیمه بیکاری پرداخت کند. بیمه بیکاری از نظر حقوقی به کلیه مشمولان بیمه اجتماعی مشمول قانون کار به استثنای مستمری بگیران، از کارافتادگان، مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اینکه بیکار در مفهوم قانون به بیمه شده ای اطلاق می شود که بیکار و مایل به کار باشد، افزود: حق بیمه بیکاری معادل (۳ درصد) دستمزد بیمه شده است که توسط کارفرما تامین و پرداخت می شود. بیمه شدگان بیکار در صورتی که بیکار و مایل به کار بوده و حداقل ۶ ماه قبل از بیکار شدن و حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری نسبت به پرداخت بیمه پرداخته باشند، نسبت به دریافت بیمه بیکاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند. آنها از مزایای بیمه بیکاری برخوردارند.

وی در خصوص افرادی که بیکاری خود را به موقع اعلام نکرده اند، گفت: بیمه شده بیکار موظف است حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت درخواست خود برای دریافت بیمه بیکاری، آمادگی خود را برای کار به اداره تعاون، کار و اجتماعی مربوطه ارائه کند. بیکاری یا مانند آن، پس از ۳۰ روز با عذر موجه و با تصمیم مرجع حل اختلاف حداکثر تا سه ماه امکان تجدید نظر وجود دارد. مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: کل مدت پرداخت مقرر برای افراد مجرد حداکثر ۳۶ ماه و برای افراد متاهل حداکثر ۵۰ ماه است.
شکوری گفت: سال گذشته حدود ۱۷ میلیارد تومان از سوی تامین اجتماعی به مشمولان واجد شرایط پرداخت شد.

انعقاد تفاهم نامه آموزش مشمولان بیمه بیکاری

وی در خصوص تفاهم نامه سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای در خصوص آموزش مشمولان بیمه بیکاری گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۹ قانون بیمه بیکاری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای این وزارتخانه اداره کار و رفاه اجتماعی به منظور اجرای همزمان قانون بیمه بیکاری، موظف است نسبت به آموزش نیروهای متخصص جهت تامین نیازهای بازار کار و همچنین بازآموزی و نوسازی کارگران بیکار در مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقدام نماید. پوشش هزینه های مربوطه از محل اعتبارات موجود در حساب بیمه بیکاری.

وی با اشاره به گذشت ۳۳ سال از تصویب قانون بیمه بیکاری، تغییر در بازار کار و لزوم آموزش پذیرندگان بیمه بیکاری بر اساس نیاز بازار کار و صنعت در هر منطقه، افزود: اکنون کارفرمایان است به همین منظور در جستجوی نیروهای متخصص جهت تامین پرسنل، تفاهم نامه ای سه صفحه ای جهت آموزش بین مسئول روابط صنعتی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی و حرفه ای تنظیم شد. آیین نامه مشمولان بیمه بیکاری تعطیل شد سازمان آموزشی فنی و حرفه ای کشور به منظور ایجاد شرایط برای استفاده بهینه از منابع محدود صندوق بیمه بیکاری. این اقدام به افرادی که تجویز می‌شوند با ارتقای سطح صلاحیت‌شان، سریع‌تر به‌کار گرفته می‌شوند.

هدف آموزش کارگران با توجه به نیازهای بازار کار است

شکوری در خصوص موضوع اصلی این تفاهم نامه گفت: با انعقاد این تفاهم نامه و ساماندهی و تطبیق دوره های صلاحیتی ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای با فرصت های شغلی مورد نیاز بازار کار هر منطقه، تقاضای کارفرمایان و عرضه. آموزش هدفمند به بیکاران برای ارائه خدمات در بالاترین سطح، امکان استخدام مجدد افراد دارای بیمه بیکاری وجود دارد.

وی تاکید کرد: هدف از آموزش، آموزش مهارت های مورد نیاز در بازار کار، بازآموزی و تمدید مهارت های مقرر در مشمولان بیمه بیکاری که جنبه کاربردی و تخصصی دارد و آموزش و آماده سازی بیمه شدگان بیکار برای یک موضوع خاص است. فعالیت کارگاهی اشتغال یا خوداشتغالی.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص جزئیات این تفاهم نامه گفت: دو کمیته مشترک استانی و ستادی با حضور مدیران کل و کارشناسان ذیربط نهادهای فوق برنامه ریزی شده است. این وظایف مربوط به تهیه آمار نیروی کار و نیازهای مهارتی مورد نیاز بازار کار منطقه، طبقه بندی کارکنان استان بر حسب سن، جنسیت، رشته تحصیلی، مدارک تحصیلی و شغل قبلی و همچنین شناسایی ظرفیت های آموزشی و مراکز آموزش حرفه ای موجود در حوزه فنی استان و رفع نیازهای کارفرمایان در خصوص نیاز به کارگر در یک شغل و شغل خاص. همچنین این وظایف شامل معرفی افراد واجد شرایط از بین افراد تعیین شده توسط کمیته استانی با مهارت در حرفه و حرفه مورد نظر می باشد.

شکوری با اشاره به اینکه اقدامات مربوط به بررسی نیازهای آموزشی استان ها و تعیین نوع آموزش برعهده ستاد استانی است، افزود: بررسی تعداد کارآموزان واجد شرایط در هر استان متناسب با تعداد نیروهای ماهر است که نیاز دارند. در حرفه یا حرفه مورد نظر، با توجه به تعداد ذینفعان در هر ایالت فدرال تحت بیمه بیکاری مصوب، بررسی اثربخشی آموزش های ارائه شده و تعیین هزینه های سرانه آموزش بیمه بیکاری. وظایف نماینده پرسنل شامل : تعیین تکلیف گیرندگان.

به گفته وی، بر اساس مفاد این تفاهم نامه، نهاد تامین اجتماعی نه تنها در تمامی مراحل اجرای این تفاهم نامه مشارکت دارد، بلکه موظف به تصویب کمک هزینه تحصیلی سالانه و تامین مالی آموزش مشمولان بیمه بیکاری با جمع آوری است. اسناد و مدارک و پرداخت هزینه ها به سازمان آموزش فنی و حرفه ای هر ۶ ماه در حدود وام های مصوب

پایان دادن به بیکاری با عدم شرکت در کلاس

شکوری گفت: هزینه های مربوط به آموزش در مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای مشمولان بیمه بیکاری کاملا رایگان است. در صورتی که کارفرمایان نیز درخواست استفاده از ذی نفعان آموزش دیده را داشته باشند از این بابت هزینه ای از آنها دریافت نخواهد شد و هزینه های مربوطه از بیمه بیکاری پوشش و پرداخت خواهد شد.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کلیه بیمه شدگان بیکار اعم از زن و مرد دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری موظفند در زمان معرفی در دوره های آموزشی حضور یابند، افزود: در صورت امتناع از شرکت در دوره آموزشی. یا دوره را ترک کنید ادارات تعاون کار و مددکاری اجتماعی و موسسات بیمه اجتماعی موظفند به استناد بند «ب» ماده ۸ قانون بیمه بیکاری نسبت به قطع رابطه استخدامی این افراد اقدام کنند.

اصلا نیازی به درخواست بیمه بیکاری نیست

شکوری در خصوص درخواست بیمه بیکاری گفت: در حال حاضر تمامی مراحل مربوط به درخواست بیمه بیکاری، احراز هویت، تعیین شرایط قانونی، معرفی فرد بیکار به سازمان تامین اجتماعی و تعیین و پرداخت مقرری بیمه بیکاری به طور کامل وجود ندارد. و فرد بیکار باید بیمه شود. حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ بیکاری باید با مراجعه به سامانه جامع روابط کار به آدرس prkar.mcls.gov.ir و بارگذاری اطلاعات لازم و مدارک مربوطه در این سامانه، درخواست بیمه بیکاری خود را ارائه کند.

در صورت احراز شرایط قانونی، درخواست تایید تاسیس بیمه بیکاری به صورت سیستمی توسط اداره تعاون، کار و اجتماعی مربوطه به سامانه مرکزی تعهدات کوتاه مدت و بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی برای ایجاد بیمه بیکاری. امکان رصد وضعیت درخواست در سامانه مذکور برای بیکاران و اطلاع رسانی در هر مرحله از طریق پیامک امکان پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا