کشاورزی

گوساله ۲۰۰ هزار تومان شد

قیمت جدید دام زنده در میدان روز اعلام شد. بر این اساس هر کیلو گوسفند ذبح شده در بازار تهران بین ۲۴۵ تا ۲۶۰ هزار تومان قیمت دارد.

در بازار روز اصفهان قیمت هر کیلو گوسفند زنده در این بازار بین ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان در نوسان است و در این بازار ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

در بازار دام مشهد قیمت گوسفند زنده ۲۳۰ تا ۲۵۲ هزار تومان است.

قیمت گوساله ذبح شده بین ۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار تومان با اندکی افزایش نسبت به هفته قبل است.

قیمت گوسفند زنده در بازار همدان ۲۳۰ هزار تومان تا ۲۴۵ هزار تومان است که حداکثر قیمت هر کیلو ۵ هزار تومان کاهش یافته است. در این بازار قیمت گوساله زنده بین ۲۰۰ هزار تا ۲۱۵ هزار تومان است.

در بازار روز قم قیمت هر کیلو گوسفند بین ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و در این بازار نیز کاهش قیمت داشته است. میانگین قیمت دام زنده در این بازار ۲۲۵۰۰۰ تومان است.

به طور کلی میانگین قیمت گوسفند زنده در بازار حدود ۲۴۲ هزار تومان است که ۳ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.

قیمت گوساله ۲۰۶۰۰۰ تومان قیمت گوساله نسبت به هفته گذشته گران شده است.

لازم به ذکر است که قیمت های اعلام شده مربوط به دام های کشتار شده است و ممکن است سایر دام ها ارزان تر از این مقادیر باشند.


نام استان/محصول گوسفند گوساله میانگین
حداقل بیشترین حداقل بیشترین
تهران ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲،۳۱۲،۵۰۰
اصفهان ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
خراسان رضوی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲،۵۲۰،۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲،۱۹۲،۵۰۰
فارس ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲،۱۶۲،۵۰۰
همدان ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۵,۰۰۰
قم ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
مرکزی ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
چهار محال بختیاری ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
میانگین ۲،۴۲۹،۳۷۵ ۲،۰۰۶،۲۵۰ ۲،۲۱۷،۸۱۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا