بانک و بیمه

۳۰ مورد تناقض بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه!

بازار؛ گروه بانک و بیمه: جامع ترین سند درآمدی و هزینه ای یکساله دولت که روز گذشته برای بررسی در کمیسیون تلفیق تقدیم مجلس شد، از سوی نمایندگان کشور رد و برای بازنگری و بررسی بیشتر به دولت ارسال شد. بودجه ای که به گفته نمایندگان مجلس و اقتصاددانان هم از نظر درآمدی و هم از نظر هزینه ای دارای مشکلات و ابهاماتی است. مهمترین موضوعی که در لایحه بودجه سال آینده کل کشور مطرح شد، علاوه بر عدم توجه بودجه به هماهنگی با برنامه هفتم توسعه، ناهماهنگی آشکار در بحث نحوه تامین درآمد برای جبران حقوق بازنشستگان در سال ۵۰ بود. – درصد افزایش مالیاتی که نمایندگان مجلس در مورد آن تصمیم گرفته بودند، آن را رد کردند و خواستار بررسی بیشتر در مورد تهیه چنین بودجه ای شدند.

گفته می شد عمده مخالفت نمایندگان مجلس با بودجه ۱۴۰۳ برابری حقوق بازنشستگان برای سال آینده بود که منابع آن در بودجه مشخص نیست اما به نظر می رسد دولت ۷۰۰۰ قسمت دوم بودجه را در نظر گرفته است که مربوط به آن است. به مخارج البته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای این موضوع پیش از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس گفته بود که دولت آمادگی دارد ۵۰ میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص دهد، مشروط بر اینکه اعتباری برای آن در نظر گرفته شود.

علت مخالفت دولت با لایحه بودجه این بود که دولت به صورت شفاهی موضوع تخصیص اعتبار برای یکسان سازی حقوق بازنشستگی را مطرح کرده بود، نمایندگان مجلس بر این اساس اصرار داشتند که این موضوع به صورت کتبی مستند شود و منبع درآمد این رقم چیست. برای آنها روشن است. برای تعیین

بازگشت بودجه به دلیل عدم قطعیت در تامین منابع برای یکسان سازی حقوق بازنشستگی

چنین بحث مبهمی در مورد اینکه چرا دولت به صورت شفاهی موضوع تخصیص بودجه برای جبران بازنشستگی را مطرح کرده است، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا مستندسازی کتبی این موضوع و شناسایی منبع درآمد این رقم را برای خود مشخص کنند. از سوی دیگر، قابل ذکر است که پس از ارائه برنامه هفتم به شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه نامه ای به این شورا ارسال کرد و توضیح داد که امکان یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد. نمایندگان مردم حاضر در مجمع عمومی را بر آن داشت تا با ۱۲۷ رای مخالف بودجه را رد کرده و با دادن فرصت یک هفته ای، دولت را ملزم به تصویب لایحه و رفع ابهامات آن کنند.

سخنگوی شورای اسلامی همچنین در پی رای منفی مجلس به بودجه کل سال ۱۴۰۳ اعلام کرد؛ ما باید بودجه ۱۴۰۳ را به عنوان اولین سال برنامه هفتم با قاطعیت و دقیق تکمیل کنیم. اما به صراحت و صریح می گویم که این لایحه کسری قابل توجهی دارد و در این بودجه که با کسری همراه است حقوق بازنشستگان پیش بینی نشده که آن هم کسری است. اضافه می شود و اگر بخواهیم این سوال را به محل اخذ مالیات وابسته کنیم، مشکلات بدتری ایجاد می کند.

علیرغم اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مکتوب این موضوع را اعلام کرده بود، علی‌رغم اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت کتبی اعلام کرده بود، به ویژه در بحث نحوه تخصیص درآمد برای تعادل حقوق بازنشستگی نتوانستند نمایندگان کشور را به دفاع از بودجه متقاعد کنند. راضی به اینکه ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه برای جبران در نظر گرفته شده است. آنها این کار را نکردند

ناتوانی دولت در ترغیب نمایندگان مجلس به بررسی بودجه

به گفته نمایندگان مجلس، لایحه بودجه سال آینده دارای نقاط قوت و البته ضعف است، اما آنچه برای نمایندگان مردم مهم بود و آن را به دقت پیگیری کردند، سوال بازنشستگان بود. موضوع جذب مستمری بگیران در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده بود و در مذاکراتی که مجلس و کمیسیون تلفیق با دولت انجام دادند به توافق رسیدند که در سه سال اول قانون به موضوع بازنشستگان رسیدگی شود. برنامه هفتم توسعه را حل کند و حقوق آنها به ۹۰ درصد حقوق کارگران برسد.

اما دولتمردان نتوانستند نمایندگان کشور را در خصوص دفاع از بودجه به ویژه در بحث تامین درآمد برای همسان سازی حقوق بازنشستگان قانع کنند و این علی رغم اعلام مکتوب رئیس سازمان برنامه و بودجه ۵۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۳ برای همسان سازی حقوق بازنشستگی. نمایندگان هنوز متقاعد نشده بودند. به همین دلیل و دلایل دیگر، نمایندگان مجلس با کل بودجه موافقت نکردند و این لایحه به دولت بازگردانده شد. همچنین مورد دیگر مربوط به مغایرت کلیت لایحه قانونی با اهداف مواد و تبصره های قانونی برنامه هفتم توسعه است که این انسجام در مواردی منجر به تعارض و مغایرت با مفاد شده بود. از طرح مثلاً این درگیری بر سر بهره وری، کوچک سازی دولت و واگذاری سهام به شرکت های دولتی بود که متأسفانه درست برعکس این مسائل است.

بودجه ای که باید بر اساس برنامه هفتم توسعه منعقد و با آن همسو شود، اما طبق اظهارات کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، اولین بودجه ای است که باید با مفاد برنامه هفتم توسعه همسو و برگرفته شود. منجر به نواقصی می شود که این نواقص و عیوب نیاز به رفع دارند. و فصل

عدم تطبیق بودجه با برنامه هفتم توسعه

اهمیت همسویی بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه موضوعی است که از دیرباز مورد توجه نمایندگان مجلس بوده و اخیرا در شورای اسلامی به تصویب رسیده است. موضوع مهم دیگری است که در لایحه بودجه که قرار است بر اساس برنامه هفتم توسعه تکمیل و منطبق شود به آن توجه کافی نشده است، اما به گفته کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، نواقصی در این لایحه وجود دارد. بودجه اول که با احکام برنامه هفتم تطبیق داده شده و اقدامات حاصل از آن که توسط نمایندگان مورد تاکید قرار گرفته است، قرار است بودجه سال آینده بر اساس برنامه هفتم توسعه نهایی شود.

در همین رابطه غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با این خبرگزاری. “بازار” وی در خصوص نواقص و نواقص لایحه بودجه و دلایل رد کلیات آن از سوی مجلس، گفت: بودجه سال آینده بسیار حساس است و از آنجایی که دولت در این لایحه درآمد پایدار را هدف قرار داده است، بنابراین آنها نیز می خواهند در نظر گرفتن دخل و خرج باید مناسب باشد و همچنین باید شفاف تلقی شود زیرا بودجه ۱۴۰۳ اولین بودجه ای است که بر اساس برنامه هفتم توسعه بسته می شود. در چنین شرایطی محتوای این بودجه چندان با مفاد برنامه توسعه سازگاری ندارد. با این وجود، نمایندگان مجلس خواستار بررسی های بیشتر برای اطمینان از انطباق لایحه بودجه با مفاد برنامه هفتم توسعه شده اند.

نمایندگان مجلس با توجه به جزئیات و جوانب بودجه سال آینده آن را مغایر با برنامه هفتم توسعه دانستند چرا که لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ مغایرت با برنامه هفتم دارد.

۳۰ مورد مغایرت بودجه ۱۴۰۳ با برنامه هفتم توسعه

وی به رد لایحه بودجه توسط نمایندگان مجلس اشاره کرد و توضیح داد: بحث یکسان سازی حقوق بازنشستگی و چگونگی تخصیص منابع این بخش به گونه ای که دولت دچار کسری نشود نیز از دغدغه های این نهاد است. مجلس به دلیل اینکه مجلس دارای بودجه شفاف و متوازن و منطبق با برنامه ۵ ساله توسعه هفتم است که نیاز به توسعه دارد، اما با توجه به جزئیات و جوانب این نوع بودجه، نمایندگان مجلس ندارند. این کار انجام شده است آن را با برنامه هفتم توسعه همخوانی می‌دانید، زیرا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بیش از ۳۰ مورد با برنامه هفتم مغایرت دارد. در چنین مواردی، مجلس خواهان تغییرات است. این مهم در بودجه حل شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورا در پاسخ به این سوال که دولت برای تامین منابع بودجه ای افزایش ۵۰ درصدی مالیات را بر اساس افزایش درآمد پایدار ارائه کرده است. آیا این رویکرد به اقتصاد و بودجه کشور فشار نمی آورد؟ وی افزود: بحث وصول مالیات البته موضوع مهمی است، دولت اعلام کرده است که مودیان جدید شناسایی کرده و همچنین یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که بدون شک با توجه به رشد قیمت در منابع، این افزایش قیمت خواهد بود. درآمد به صورت محلی جمع آوری مالیات را افزایش می دهد. البته این موضوع جای بحث در کمیسیون تلفیق دارد، یعنی منابع درآمدی دولت به جای فشار آوردن به مردم با مالیات های استانی، از مودیان جدید تامین شود.

بر اساس این گزارش، دیروز جزییات لایحه بودجه سال آینده برای بررسی به مجلس تقدیم شد، اما نمایندگان مجلس از مفاد آن مطلع بوده و آن را باز نکرده اند، بنابراین باید برای بررسی بیشتر به دولت ارسال کنند تا اصلاح شود. ابهامات و مشکلات لایحه برای بررسی دقیق. در کمیسیون تلفیق حل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا