اخبار بورس

اخبار مهم کدال جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

چیزی را گزارش کنید نبض بازار سهامامروز جمعه هفدهم است آذر ۱۴۰۲ اطلاعیه های زیادی در سایت کدال منتشر شده است که در این مقاله به مهم ترین اطلاعیه ها می پردازیم.

حضور ۶ ماهه حسینا

دنبال کردن حسینا در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۲۳۹۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۱۹۳ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص ۸,۰۳۱,۵۱۱ میلیون ریال با ۱۹۲ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۵,۹۸۱,۹۸۶ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه روغن

دنبال کردن او تکذیب کرد در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۱۶ ریال است. مجموع درآمد عملیاتی ۲۰۱۵۷۶ میلیون ریال بوده که ۲۱ درصد کاهش داشته است. سود خالص این شرکت به ۸۰۱۵۴ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه دی

دنبال کردن دی در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۳۹۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۱۶۲.۹۱ درصد کاهش داشته است. مجموع درآمد عملیاتی ۲۱۶۶۰۵۰۲ میلیون ریال بوده که ۸۱.۹۳ درصد کاهش داشته است. سود خالص این شرکت به ۵۳۵۶۷۱۵۳ میلیون ریال رسید.

شفاف سازی رنیک

در پی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ارائه چک تضمینی به بانک سینا برای وصول فولاد تقویت کننده؛ شرکت جنرال مکانیک برای تحویل سال ۱۳۸۰ فولاد آرماتوربندی به وکالت از بانک سینا چک تضمینی به مبلغ ۵۶۳۳۹۱۳۶۱۲۳۰ ریال صادر و به بانک سینا تحویل داد.

اجرای ۶ ماهه تپسی

دنبال کردن سینی ها در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۲۸۶ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۲۴۰ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص ۱۳۱۲۴۴۸ میلیون ریال با ۲۱۹ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۷۰۳۰۹۱ میلیون ریال رسید.

۶ ماه خدمات وب ملت

دنبال کردن ملت وب در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۵۱۵ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۱۳۵.۱۶ درصد افزایش داشته است. کل درآمد عملیاتی ۴۱۹,۰۷۵,۴۳۴ میلیون ریال با ۴۳.۷۷ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به مبلغ ۱۸۱۷۱۰۱۸۲ میلیون ریال رسید.

اجرای ۶ ماهه کچاد

دنبال کردن چقدر در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۵۷۶ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۱۵ درصد افزایش نشان می دهد. سود ناخالص ۱۰۴,۱۰۲,۰۲۳ میلیون ریال با ۳ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۱۱۰,۸۹۴,۶۷۲ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه خوب است

دنبال کردن مردخوب در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۱۶۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۳۲۴۰ درصد افزایش نشان می دهد. مجموع درآمد عملیاتی ۵,۲۵۶,۸۴۸ میلیون ریال با ۲۰۳ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۲۲۴۴۸۶۶۸ میلیون ریال رسید.

کنسرت ۶ ماهه جم

دنبال کردن مربا در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۲۱۹۳ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد. سود ناخالص ۵۰,۰۳۷,۱۵۲ میلیون ریال با ۲۵ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به مبلغ ۳۹,۴۷۸,۶۲۲ میلیون ریال رسید.

۶ ماه اجرا و انتشار

دنبال کردن و صادر کرد در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۳۷ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۳۶۲.۵ درصد افزایش نشان می دهد. مجموع درآمد عملیاتی ۲۰۴,۱۰۱,۳۴۴ میلیون ریال با ۶۴.۴۸ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۶,۴۹۳,۵۱۲ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماهه بورس

دنبال کردن تبادل در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۱۵۱ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۱۲۹ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص ۴,۳۷۳,۰۵۲ میلیون ریال با ۸۷ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۲,۷۵۱,۹۷۷ میلیون ریال رسید.

۶ ماه عملکرد و کسب و کار

دنبال کردن و تجارت در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۱۹۵ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۲۲۵ درصد افزایش داشته است. کل درآمد عملیاتی ۱۸۶,۸۹۸,۰۵۲ میلیون ریال با ۳۶.۹۸ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به ۴۳۵۹۷۲۲۸ میلیون ریال رسید.

عملکرد ۶ ماه ذوب

دنبال کردن ذوب شدن در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۶۸ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۳۷ درصد افزایش داشته است. سود ناخالص ۲۶,۷۴۲,۰۰۵ میلیون ریال با ۳۰۹ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به مبلغ ۴۷۹۴۵۶۴ میلیون ریال رسید.

کنسرت ۶ ماهه Femli

دنبال کردن فملی در ۶ ماه منتهی به ۳۱ ژوئن ۱۴۰۲; سود خالص هر سهم ۵۶۵ ریال است که نسبت به مدت مشابه ۵۳ درصد افزایش نشان می دهد. سود ناخالص ۳۸۱۲۸۷۲۰۴ میلیون ریال با ۶۲ درصد افزایش می باشد. سود خالص این شرکت به مبلغ ۳۳۸,۹۹۱,۲۱۳ میلیون ریال رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا