بانک و بیمه

رشد ۳۶.۲ درصدی پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی

بر اساس گزارش های بازار، رشد تسهیلات اعتباری ازدواج از اوایل سال ۱۴۰۳ تا ۱۹ است خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵.۵ درصد بوده است. بر این اساس از ابتدای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ همتن بابت وام ازدواج و ولادت پرداخت شده و مبلغ مصوب امسال نیز حدود ۴۰ درصد ۲۰۰ همتن است.

همچنین از ابتدای سال جاری تا بیست و نهم اردیبهشت در ماه ۳۲ هزار و ۳۰۶ واحد مسکن مهر ۶۶.۶ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. در حوزه حمایت شبکه بانکی از شرکت های دانش بنیان نیز آمارها حاکی از آن است که این تسهیلات در دو ماهه نخست امسال به ۷۳۸ شرکت به ارزش ۱۹۳.۷ میلیارد ریال پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰.۸ درصد افزایش داشته است.

رشد ۲۴.۷ درصدی گزینه های پرداخت در سال ۱۴۰۲

مدیریت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی با زنجیره تولید و بخش واقعی اقتصاد است. در این زمینه، بانک‌ها می‌توانند وام‌ها را بر اساس اهداف خاصی تنظیم کنند. این سیاست می تواند با هدف توسعه اقتصادی به گونه ای انجام شود که بخش های اقتصاد با انتخاب سیاست گذار همسو شده و با هدف قرار دادن نهادها به این بخش ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد این بخش ها را تسریع بخشد. در این زمینه، نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۶۴۶۰.۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴.۷ درصد افزایش داشته است. سال

همچنین از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲.۰ میلیارد ریال معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان مشاغل (حقوقی و غیر قانونی) و ۱۰۳۳۸.۴ میلیارد ریال معادل ۱۸.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص یافت. همچنین با توجه به مشکلات تامین مالی بخش تولید، ۶۲.۴ درصد از دارایی به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دارد و سهم صنعت در این بخش ۸۲ درصد است.

بی شک یکی از دلایل حفظ روند مثبت رشد اقتصادی در دولت سیزدهم با وجود سیاست های سختگیرانه برای کنترل ترازنامه بانکی، تقویت روش های حمایت از تولید بوده است. در حوزه تامین مالی تولید، اقدامات موثری در جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین تقویت تامین مالی غیرتورمی اقتصاد و نیز هدف‌گذاری اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا به‌ویژه انجام شده است. بنگاه های دانش بنیان که همانطور که آمار عملکرد در دومین ماه سالجاری نشان می دهد این سیاست پولی در سالجار نیز ادامه دارد.

در حال حاضر طبق آمار بیش از ۹۲ درصد تامین مالی کشور بر عهده سیستم بانکی است و ۸ درصد مابقی از طریق سایر روش های تامین مالی مانند بازار سرمایه و سرمایه خارجی از محل تولید و توسعه تامین می شود. بودجه.

افزایش ۱۸.۳ درصدی مزایای پرداختی به بودجه

آمارها حاکی از آن است که شبکه بانکی گام موثری در جهت ارتقای سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی برداشته است، بنابراین علاوه بر تسهیل در پرداخت این تسهیلات، می توان رشد وام در این حوزه را نیز مشاهده کرد که سهم خانوارهای این منطقه در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵ درصدی از سهم خانوارهای ۱۳.۳ درصدی فراتر رفته و علیرغم محدودیت گزینه‌های پرداخت برای کل شبکه بانکی، سود پرداختی به خانوارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۴۵ درصدی است. ۶ درصد

از کل تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۲، ۱۴۱۸۳.۸ میلیارد ریال معادل ۲۴.۷ درصد در قالب تسهیلات خرد (کمتر از ۳ میلیارد ریال) اعطا شده است. این نیاز به توضیح دارد، با توجه به اینکه گزینه های پرداخت به صورت کارت اعتباری در بخش خانوار نیز پرداخت می شود که سهم خانوار را از ۱۸.۳ درصد به ۱۹.۸ درصد از کل گزینه های پرداخت افزایش می دهد.

تحقق ۱۰۷ درصدی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۲

در زمینه وام ازدواج، عملکرد نظام بانکی در سال ۱۴۰۰ ۱۰۰.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱ عملکرد ۹۴.۳ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۲ نیز با تخصیص منابع برای افزایش پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۲ عملکرد این سرمایه گذاری ها بوده است. امسال به ۱۰۷ درصد رسیده است. همچنین کل سهمیه وام ازدواج تعیین شده در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۴۷۵ میلیارد ریال است.

رشد 36.2 درصدی تسهیلات پرداخت در سراسر شبکه بانکی

پرداخت ۴۶۰۰۰۰ میلیارد ریال وام فرزند در سال ۱۴۰۲

بر اساس اعلام بانک مرکزی و بر اساس گزارش های این بانک، در سال ۱۴۰۰ ۰.۳ میلیارد ریال، در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۳۴.۲ میلیارد ریال معادل ۸۲۶.۱ فقره، در سال ۱۴۰۲ به ۷۴۰ فقره به ارزش ۴۶۰ میلیارد ریال و از آغاز سال جاری در ۲ تیر ماهانه ۱۰۳ هزار فقره اقلام به ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال به متقاضیان تسهیلات پرداخت شد.

پرداخت ۳۱۵.۵ میلیارد ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲

در قالب تسهیلات پرداختی سپرده مسکن ۴۲۸ هزار و ۲۳۹ واحد مسکونی به مبلغ ۳۱۵.۵ هزار میلیارد ریال پرداخت شد. همچنین از ابتدای سال جاری تا بیست و نهم اردیبهشت به ۲۹ هزار و ۹۰۷ واحد مسکونی ماهانه ۴۰.۵ میلیارد ریال ودیعه مسکن واریز شد.

پرداخت ۵۷۴ میلیارد ریال وام کار

رشد 36.2 درصدی تسهیلات پرداخت در سراسر شبکه بانکی

در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۷۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های خصوصی و ۲۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های خصوصی پرداخت شد. همچنین در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۷۰.۲ میلیارد ریال و ۲۱.۱ میلیارد ریال تسهیلات به بخش اشتغال و مشاغل خانگی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است در سال ۱۴۰۰ ۶۱.۸ میلیارد ریال به بخش اشتغال و ۲.۱ میلیارد ریال به بخش مشاغل خانوادگی کمک شده است. همچنین در حوزه عملکرد بانک در حوزه ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، تا پایان سال ۱۴۰۲ با ۷۷۰ هزار و ۱۴۹ واحد مسکونی به ارزش ۲۵۴۰.۹ هزار میلیارد قرارداد منعقد شد. . همچنین از ابتدای سال جاری تا بیست و نهم اردیبهشت در ماه امسال ۵۰ میلیون و ۱۰۷ هزار واحد به ارزش ۱۸۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد امضا شد. در این زمینه باید توضیح داد که در سال ۱۴۰۲، ۶۰۲ هزار و ۷۳۰ واحد مسکونی به مبلغ ۱۲۹۵.۴ میلیارد ریال پرداخت شده است. یادداشت شده – مورد دقت نظر واقع شده

رشد 36.2 درصدی تسهیلات پرداخت در سراسر شبکه بانکی

رشد ۱۰۰.۸ درصدی موسسات دانش بنیان در دو ماهه اول سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۲ به ۲۹۳۶ شرکت به ارزش ۲۶۹۹.۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد. این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۲۱۱۳ موسسه به مبلغ ۱۷۷۴.۱ میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۵ درصد افزایش داشت. شایان ذکر است در سال ۱۴۰۰، ۱۳۶۲ شرکت ۶۶۹.۴ میلیارد دلار به شرکت های دانش بنیان پرداخت کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸.۳ درصد افزایش داشته است.

پرداخت ۷۶۳.۶ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دارویی

براساس اعلام بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۷۶۳.۶ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۵.۲ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های دارویی اعطا شد.

انتشار اوراق گام به ارزش ۷۳۴ میلیارد ریال از سال ۱۳۹۸ تاکنون

اوراق قرضه مرحله کوتاه یک گواهی اعتباری از یک سازنده است که برای پشتیبانی از چرخه تولید ایجاد شده است. در روش های قدیم بانک ها برای تامین مالی شرکت ها تسهیلات بانکی ارائه می کردند اما در روش جدید بانک ها فقط با صدور سفته پرداخت را تضمین می کنند و دیگر پرداخت نمی کنند. بنابراین یکی از اهداف ایجاد این اوراق ممکن است کاهش هزینه های مالی بانک ها باشد.

به عبارت دیگر، گام اوراق قرضه ای است که بانک ها با هدف تامین نقدینگی شرکت های تولیدی منتشر می کنند و شرکت های تولیدی از این طریق نیاز نقدینگی خود را در تولید تامین می کنند.

یکی از مهمترین اهداف در ایجاد گواهی اعتبار مولد، حمایت از چرخه تولید است. این اوراق را می توان نوعی نوآوری در حوزه تامین مالی تولید دانست که از شرکت های تولیدی حمایت می کند. در ایجاد این اوراق، بازار سهام و نقدینگی نقش اصلی را ایفا می کند و اعطای وام به این شرکت ها را تضمین می کند. این شرکت ها ملزم به دریافت تسهیلات بانکی از طریق استفاده از اوراق گام نیستند. اما آخرین آمار بانک مرکزی در مورد این اوراق چه می گوید؟

رشد 36.2 درصدی تسهیلات پرداخت در سراسر شبکه بانکی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۷۳۴ میلیارد ریال اوراق گام منتشر شده است. بنابراین در سال ۱۴۰۳ دو هزار میلیارد ریال در قالب گواهی پله پرداخت شد. در سال ۱۴۰۲ برای صنایع مربوط به خودرو، فلزات اساسی و فرآورده های فلزی، صنایع غذایی، نساجی، دارویی و بهداشتی، تجارت، لوازم خانگی و توزیع مواد شوینده، اوراق قرضه به ارزش ۱۲۷.۳ میلیارد ریال منتشر شد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ در رشته های خودرو، قطعات خودرو، فلزات اساسی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، تجارت، صنایع شیمیایی، صنایع برق، محصولات فلزی، ماشین آلات کشاورزی، مصالح ساختمانی، پتروشیمی، کشاورزی، ۵۱۶.۱ میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر شد. و غیره صنعت داروسازی و بهداشت و درمان اوراق قرضه منتشر کرده است. خاطرنشان می شود: در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۷.۱ میلیارد ریال اوراق بهادار خودرو، قطعات و لوازم خانگی منتشر شده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ تنها ۱۱.۴ میلیارد ریال صرف خرید خودرو و فلزات اساسی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا